07 Grudnia 2017
Pamiątki związane z kpt. Karolem Glazurem na ekspozycji stałej Muzeum Katyńskiego
W lipcu br. Pani Janina Glazur, córka kpt. Karola Glazura przekazała do zbiorów Muzeum Katyńskiego kolejne pamiątki po Ojcu.
Wśród kilkudziesięciu przedmiotów, dokumentów i zdjęć znalazła się szabla, którą Karolowi Glazurowi przekazał kolega w czasie I wojny światowej. Po ataku niemieckim we wrześniu 1939 r. rodzina ukryła ją wraz z kordzikiem i regulaminową szablą oficerską kapitana w kominie jednego z domów w Bochni. Po wojnie udało się wydobyć ze skrytki tylko szaszkę. Teraz, po konserwacji w pracowniach konserwacji metalu i tkanin Muzeum Wojska Polskiego można ją zobaczyć na ekspozycji stałej Muzeum Katyńskiego. W gablocie, poza szablą prezentowane są przedmioty przekazane przez p. Glazur jak fajki, szachy, tabliczka z drzwi, odznaki, zdjęcia i dokumenty. Cześć pamiątek nadal jest opracowana, wśród nich klaser ze znaczkami, które dla córki zbierał Karol Glazur. W klaserze jest niemalże komplet znaczków pocztowych z okresu dwudziestolecia międzywojennego. 
Dzięki kolejnemu darowi kolekcja pamiątek po Karolu Glazurze jest największą, która została przekazana do zbiorów naszej placówki.
Jesteśmy za to bardzo wdzięczni Pani Janinie Glazur.

Karol Glazur urodził się 30 kwietnia 1891 r. w Kołaczycach koło Jasła w Galicji. Jego rodzicami byli Adam i Józefa z Bełzowskich. Początkowo kształcił się w Szkole Ludowej w Kołaczycach. Następnie uczył się w C. K. Gimnazjum w Przemyślu, które ukończył w 1909 r. Naukę kontynuował na Wydziale Teologicznym Seminarium Duchownego w Przemyślu. Od 1 sierpnia 1914 r. służył w armii austriackiej jako rezerwista, uzyskując kolejne stopnie wojskowe od chorążego rezerwy (1915 r.), podporucznika rez. (1916 r.), do porucznika rez. (1918 r.).  W roku 1918 r. wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. Do 1920 r. służył w wielu formacjach wojskowych m. in. w Grupie Operacyjnej im. gen. Zygmunta Zielińskiego, gen, bryg. Franciszka Sikorskiego i Grupie Operacyjnej gen. Władysława Jędrzejowskiego. Za udział w obronie Lwowa Karol Glazur otrzymał 19 marca 1919 r. odznakę honorową „Orlęta”. W okresie od 1921 r. do 1927 r. pełnił funkcję Kierownika Ekspozytury Oddziału II Sztabu Generalnego w Krakowie. 24 lutego 1934 r. otrzymał odznakę pamiątkową 20 Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej. W tym samym czasie jako kapitan służył w Państwowej Komendzie Uzupełnień w Bochni. Po wybuchu II wojny światowej dostał się do niewoli sowieckiej. Razem z innymi jeńcami został przewieziony na wschód do obozu jenieckiego w Kozielsku. Wiosną 1940 r. został zamordowany w Katyniu. Postanowieniem Ministra Obrony Narodowej Aleksandra Szczygło z dnia 5 października 2007 r. został pośmiertnie awansowany do stopnia majora. Awans ten został ogłoszony 9 listopada 2007 r. w Warszawie w trakcie uroczystości Katyń Pamiętamy- Uczcimy Pamięć Bohaterów.
Był żonaty z Teodorą z Żabżów, z którą miał syna Adama i córkę Janinę.
Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Historia publikacji
Jak korzystać z serwisu?
Dział „Aktualności”
W dziale „Aktualności” publikowane są najnowsze informacje o wydarzeniach powiązanych z Muzeum Katyńskim. Kolejne artykuły prezentowane są w kolejności chronologicznej począwszy od najnowszego. Na stronie przedstawione są skróty pięciu ostatnich opublikowanych informacji. Aby przejść do całości artykułu należy kliknąć na zamieszczony pod wstępem do każdego tekstu odnośnik „Czytaj dalej”.

Na dole listy artykułów znajduje się pole nawigacji umożliwiające przejście do kolejnej strony archiwum, a tym samym do starszych publikacji. Aby ułatwić poruszanie się po archiwalnych materiałach, oprócz możliwości przejścia na kolejną stronę poprzez kliknięcie w jej numer, zastosowano nawigację w postaci strzałek. Strzałka pojedyncza „>” przenosi użytkownika do następnej (lub poprzedniej „<“) strony względem tej, na której się aktualnie znajduje, natomiast podwójna „>>” powoduje przejście do ostatniej strony zawierającej najstarszy opublikowany materiał (lub pierwszej „<<“).
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyświetlenie artykułów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać wybraną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na liście zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.

Wyniki wyszukiwania można też zawęzić do wybranego przedziału czasowego. W tym celu należy ustawić zakres dat wybierając określone wartości w polach znajdujących się poniżej obszaru wyszukiwania.

Sekcja „Historia publikacji” umożliwia wyświetlenie artykułów zamieszczonych w archiwum w konkretnych miesiącach danego roku.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi