Księgi cmentarne
Dziś - po 72. latach od Zbrodni Katyńskiej, w 22. lata po tym, kiedy prawda o niej – przynajmniej w głównych aspektach - została „odkryta” i znani są sprawcy - oczekiwać możemy przede wszystkim – nieprzemijającej pamięci o tym niespotykanym fakcie w dziejach cywilizowanego świata. Księgi Cmentarne - Katynia, Charkowa i Miednoje powstałe z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, stały się ważnym elementem działań zmierzających do tego, by owa prawda i pamięć o wiośnie 1940 r. trwały, a sprawiedliwość odniosła dziejowy triumf. Świadectwo bowiem - grobów z Katynia, Charkowa, Miednoje - jak wypowiedział onegdaj Prezydent Ryszard Kaczorowski - obowiązuje żyjących. Niebawem poświęcony będzie kolejny - czwarty Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni.

W grudniu 1994 r. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa podpisała umowę z Niezależnym Komitetem Historycznym Badania Zbrodni Katyńskiej na opracowanie inskrypcji imiennych dla oficerów WP i policjantów spoczywających na trzech „katyńskich” cmentarzach oraz ksiąg cmentarnych dla Katynia, następnie zaś również dla Charkowa i Miednoje.

Dla inskrypcji na tabliczki imienne przyjęto zapis skrócony: stopień wojskowy lub policyjny, imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, zawód, przydział wojskowy lub policyjny, rok śmierci; ogółem 1,5 wiersza maszynowego, około 75 znaków pisarskich.

Dla ksiąg cmentarnych zapis poszerzono o ważniejsze informacje dotyczące: stanowiska wojskowego i cywilnego, odznaczeń, danych rodzinnych, krótkich informacji o źródłach, a także fotografii; ogółem 5 wierszy maszynopisu.

Redakcję merytoryczną inskrypcji dla wszystkich trzech cmentarzy oraz ksiąg nekropolii, powierzono przedstawicielom NKHBZK, Wojskowego Instytutu Historycznego, Centralnego Archiwum Wojskowego, Muzeum Katyńskiego, Centralnego Archiwum MSW i Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie. Do Rodzin Katyńskich i Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” - rozesłano specjalne ankiety oraz skierowano apele z prośbą o dane biograficzne oraz fotografie ofiar.

W maju 2000 r. ukazała się pierwsza z ksiąg cmentarnych – Katyń, w kwietniu 2003 r. – druga, dla Charkowa i w 2006 r. trzecia - Miednoje. Niebawem wraz z otwarciem nekropolii w Bykowni napisana zostanie kolejna – czwarta Księga Polskiego Cmentarza Wojennego.

Dziś możemy Państwu zaprezentować „Księgi Cmentarne” w wersji elektronicznej. Umożliwiają one w prosty sposób odnajdywanie biogramów ofiar wraz ze zdjęciem oraz wykazem źródeł.
Biogramy Ofiar Zbrodni Katyńskiej dostępne są w ramach zewnętrznego serwisu.
Przejdź do ksiąg cmentarnych
KSIĘGI CMENTARNE OFIAR
ZBRODNI KATYŃSKIEJ
KSIĘGI CMENTARNE SĄ ZEWNĘTRZNYM SERWISEM. PO KLIKNIĘCIU PRZYCISKU OTWORZY SIĘ W NOWEJ ZAKŁADCE PRZEGLĄDARKI.
Jak korzystać z serwisu?
Zewnętrzna Baza Ksiąg Cmentarnych
Szczegółowe biogramy osób pomordowanych, zwane też Księgami Cmentarnymi, znajdują się na zewnętrznym serwisie. Aby przejść do przeglądania Ksiąg należy kliknąć w znajdujący się pod opisem przycisk „Przejdź”. Wówczas w nowej zakładce przeglądarki internetowej otworzy się baza danych. Umożliwia to szybki powrót do serwisu Muzeum Katyńskiego.
Przeszukiwanie Bazy
U góry strony rozmieszczone są skróty alfabetyczne - wybierając konkretną literę jako rezultat dostaniemy listę osób, których nazwisko zaczyna się na wskazaną literę. Po wybraniu danej litery u dołu strony mamy numerację stron, jeśli więc nazwisk na literę np. C będzie więcej niż dwie pierwsze strony widoczne od razu, to u dołu będziemy wiedzieli liczby reprezentujące następne strony z biogramami. Szukanie zaawansowane umożliwia przeszukanie bazy poprzez frazę uzupełnioną o takie dane jak imię, imię ojca, imię matki, cmentarz, stopień. Wybierając opcję dowolne z kryteriów możemy ograniczyć wyszukiwanie o wybrane dodatkowe parametry.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi