18 Października 2017
Uroczystość nadania ZSO nr 2 w Lublinie imienia Stanisławy Filipiny Paleolog
17 X 2017 w lubelskim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Stanisławy Filipiny Paleolog.

Stanisława Filipina Paleolog (1892-1968) członek POW, uczestniczka Obrony Lwowa (jako kurierka i sanitariuszka) i wojny polsko-bolszewickiej, służąc w Ochotniczej Legii Kobiet. W 1925 roku wstąpiła do Policji Państwowej, gdzie powierzono jej organizację policji kobiecej. Kierowała brygadą sanitarno-obyczajową, działającą w Urzędzie Śledczym w Warszawie. Od 1935 roku kierowała referatem Policji Kobiecej w Centrali Służby Śledczej Komendy Głównej PP. Przed wybuchem wojny awansowano ją do stopnia komisarza. Podczas okupacji służąc w Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa jednocześnie była członkiem ZWZ-AK. Uczestniczyła Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku wyszła z miasta z ludnością cywilną. W 1946, w obliczu zagrożenia aresztowaniem wyjechała z Polski, ostatecznie osiadając w Londynie. Była ministrem w rządzie RP na Wychodźstwie premiera Antoniego Pająka  w l.1955-1957.

ZSO nr 2 w Lublinie posiada klasy z edukacją policyjną. Nauka w tych klasach umożliwia m.in. przygotowanie się do egzaminów rekrutacyjnych do Policji oraz do podjęcia pracy w innych służbach mundurowych. Ten czynnik był brany pod uwagę przy wyborze patronki szkoły.

W trakcie  uroczystości odsłonięto i poświęcono tablicę z wizerunkiem S.F. Paleolog oraz nadano sztandary Szkole Podstawowej nr 11 i XVIII Liceum Ogólnokształcącemu, tworzących ZSO nr 2. Przedstawiono też prezentację komputerową z życiorysem patronki, a uczniowie zarówno szkoły podstawowej pod kierunkiem nauczycielki, jak i liceum,  zaprezentowali swoje umiejętności w zakresie musztry.

W uroczystości kierowanej przez dyrektora ZSO  mgr Cezarego Jacka Furtaka udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, (Marta Wcisło, wiceprzewodnicząca rady Miasta), Kuratorium Oświaty, rady rodziców, duchowieństwa, a także uczniowie i nauczyciele szkoły. Uczestniczyli też przedstawiciele Policji; reprezentujący Komendanta Głównego Policji - dyrektor Gabinetu KGP mł. insp. Sławomir Litwin oraz nadinsp. Paweł Dobrodziej Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Obecni byli nadkom. Zbigniew Bartosiak, naczelnik Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego i podinsp. w stanie spoczynku Krystyna Sobańska-Stępień, popularyzująca historię PP w II RP w tym zwłaszcza dzieje policji kobiecej. Udział wzięli też przedstawiciele Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939r." z prezesem dr Michałem K. Wykowskim i prezesem Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach Grażyną Szkonter, a także przedstawiciel Muzeum Katyńskiego, dr Tomasz Szczepański.

Uroczystość zakończono koncertem policyjnej orkiestry dętej na boisku szkolnym.

Tomasz Szczepański

Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Historia publikacji
Jak korzystać z serwisu?
Dział „Aktualności”
W dziale „Aktualności” publikowane są najnowsze informacje o wydarzeniach powiązanych z Muzeum Katyńskim. Kolejne artykuły prezentowane są w kolejności chronologicznej począwszy od najnowszego. Na stronie przedstawione są skróty pięciu ostatnich opublikowanych informacji. Aby przejść do całości artykułu należy kliknąć na zamieszczony pod wstępem do każdego tekstu odnośnik „Czytaj dalej”.

Na dole listy artykułów znajduje się pole nawigacji umożliwiające przejście do kolejnej strony archiwum, a tym samym do starszych publikacji. Aby ułatwić poruszanie się po archiwalnych materiałach, oprócz możliwości przejścia na kolejną stronę poprzez kliknięcie w jej numer, zastosowano nawigację w postaci strzałek. Strzałka pojedyncza „>” przenosi użytkownika do następnej (lub poprzedniej „<“) strony względem tej, na której się aktualnie znajduje, natomiast podwójna „>>” powoduje przejście do ostatniej strony zawierającej najstarszy opublikowany materiał (lub pierwszej „<<“).
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyświetlenie artykułów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać wybraną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na liście zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.

Wyniki wyszukiwania można też zawęzić do wybranego przedziału czasowego. W tym celu należy ustawić zakres dat wybierając określone wartości w polach znajdujących się poniżej obszaru wyszukiwania.

Sekcja „Historia publikacji” umożliwia wyświetlenie artykułów zamieszczonych w archiwum w konkretnych miesiącach danego roku.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi