31 Lipca 2015
"Dzwon Katyński"
Vivos voco, mortos plango, fulgura flango
[Żywych zwołuję, zmarłych opłakuję, gromy kruszę]

Niebawem  stolicy przybędzie kolejny i wyjątkowy dzwon w Muzeum Katyńskim – Oddziale Muzeum Wojska Polskiego posadowiony przed nową siedziba placówki.
Jego pomysłodawcą jest Jerzy Kalina, jeden z najbardziej uznanych artystów polskich, twórca tzw. narracji plastycznej i „świata” niepowtarzalnych instalacji w nowej ekspozycji Muzeum. Poproszony o przedstawienie „twórczej wizji” tejże realizacji, którą nazwał latarnią „Dzwon Katyński” tak przekazał: [---] jest ona dźwiękowym i wizualnym znakiem pamięci, nawoływaniem i ostrzeganiem w najistotniejszych chwilach życia człowieka i wspólnoty. To kontynuacja znaku istniejących cmentarzy katyńskich. Ten dzwon, dzwon Muzeum Katyńskiego, w przeciwieństwie do nisko zawieszonych dzwonów na istniejących cmentarzach katyńskich jest wyniesiony ku górze i opromieniony snopem światła dobiegającego z głębi symbolicznego dołu śmierci wykopanego u podstawy konstrukcji nośnej. Dzwon jest na trwałe okaleczony przestrzeliną, a zatem pozbawiony jest idealnego dźwięku, ale nie głosu. Obok śladu po pocisku widnieje w formie reliefu wypukłego żołnierski orzeł polski. Po przeciwległej stronie znajduje się tekst roty przysięgi z 1939 r. Dźwięk w najistotniejszych chwilach wydobywa elektromechaniczne wahadło. Dzwonnica jest znakiem identyfikacyjnym w rozległej przestrzeni Warszawskiej Cytadeli.

Swoje dzwony posiadają także Polskie Cmentarze Wojenne na Wschodzie. Stanowią one symboliczne podkreślenie  znaczenia nekropolii, budząc jednocześnie swymi tonami mocne wzruszenia. „Podziemne dzwony” -  znajdują się w niszach poniżej poziomu ziemi, są jakby w niej uwięzione, pogrzebane i  w takiej formie występują one w Katyniu, Charkowie i  Miednoje, a ich stłumione dźwięki wydobywają się z dołu, co ma symbolizować prawdę niemożliwą do ukrycia nawet pod ziemią. Dla przykładu w Charkowie na powierzchni dzwonu wyryto tekst Bogurodzicy i nazwę „Charków”.

Natomiast w Bykowni dzwon pamięci posadowiono na powierzchni i podobnie jak na pozostałych cmentarzach – bije zarówno umarłym, jak i żywym ku przestrodze. Te żałobne dzwony, odlane w pracowni Jana  Felczyńskiego w Przemyślu mają swoje nazwy – „Katyń”, „Charków” i „Miednoje” - wyrzeźbione na czaszy dzwonów, podobnie jak pierwsza zwrotka Bogurodzicy. Dzwon bykowieński natomiast – umieszczony na trzech cokołach z symbolami religijnymi, na spodniej stronie ma umieszczony fragment  poematu Feliksa Konarskiego:
        … I tylko p a m i ę ć została
        Po tej katyńskiej nocy… 
        Pamięć n i e d a ł a s i ę się zgładzić,
        Nie chciała ulec przemocy…..
Odlany również w tejże jednej z najsłynniejszych w świecie dzwonolejni  mistrza  Jana Felczyńskiego z Przemyśla - istniejącej od 1808 r. - „Dzwon Katyński”, posadowiony będzie przy murze Cytadeli Warszawskiej (w sąsiedztwie kaponiery – nowej siedziby placówki). Prosty w ornamentyce, chciałoby się rzec żołnierski, dzwon na wierzchniej stronie ma umieszczony rysunek orła wojskowego wz. 1919, na spodniej zaś – tekst roty przysięgi żołnierskiej obowiązującej w 1939 r.

W 1939 r. obowiązywała treść roty przysięgi wprowadzonej w 1924 r. (Dz.U. 1924 nr 72 poz. 698 1924.11.23; tekst jednolity: Dz.U.R.P. 1927 nr 68 poz. 603, Dz. Rozk. 19/1928 poz. 223), w kilku wersjach zależnych od wyznania:
Chrześcijanie – Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, chorągwi wojskowych nigdy nie odstąpić, stać na straży Konstytucji i honoru żołnierza polskiego, prawu i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej być uległym, rozkazy dowódców i przełożonych wiernie wykonywać, tajemnic wojskowych strzec, za sprawę Ojczyzny mej walczyć do ostatniego tchu w piersiach i wogóle tak postępować, abym mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz polski. Tak mi dopomóż Bóg i święta Syna Jego Męka. Amen.
Niechrześcijanie prócz mahometan – Przysięgam Bogu Wszechmogącemu być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, chorągwi wojskowych nigdy nie odstąpić, stać na straży Konstytucji i honoru żołnierza polskiego, prawu i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej być uległym, rozkazy dowódców i przełożonych wiernie wykonywać, tajemnic wojskowych strzec, za sprawę Ojczyzny mej walczyć do ostatniego tchu w piersiach i wogóle tak postępować abym mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz polski. Tak mi dopomóż Bóg. Amen.
Mahometanie – Przysięgam Panu Bogu Jedynemu być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, chorągwi wojskowych nigdy nie odstąpić, stać na straży Konstytucji i honoru żołnierza polskiego, prawu i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej być uległym, rozkazy dowódców i przełożonych wiernie wykonywać, tajemnic wojskowych strzec, za sprawę Ojczyzny mej walczyć do ostatniego tchu w piersiach i wogóle tak postępować, abym mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz polski. Bereetjum Mine Allachivy veresulini illeclezine a hetdeteum minel masiurkine Billagi, Wałłagi, Tałłagi, Amin.
„Dzwon Katyński” rozbrzmi pełnym głosem – 17. września 2015 r. o godz. 12.00, jako sygnał otwarcie nowej ekspozycji stałej Muzeum Katyńskiego.
Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Historia publikacji
Jak korzystać z serwisu?
Dział „Aktualności”
W dziale „Aktualności” publikowane są najnowsze informacje o wydarzeniach powiązanych z Muzeum Katyńskim. Kolejne artykuły prezentowane są w kolejności chronologicznej począwszy od najnowszego. Na stronie przedstawione są skróty pięciu ostatnich opublikowanych informacji. Aby przejść do całości artykułu należy kliknąć na zamieszczony pod wstępem do każdego tekstu odnośnik „Czytaj dalej”.

Na dole listy artykułów znajduje się pole nawigacji umożliwiające przejście do kolejnej strony archiwum, a tym samym do starszych publikacji. Aby ułatwić poruszanie się po archiwalnych materiałach, oprócz możliwości przejścia na kolejną stronę poprzez kliknięcie w jej numer, zastosowano nawigację w postaci strzałek. Strzałka pojedyncza „>” przenosi użytkownika do następnej (lub poprzedniej „<“) strony względem tej, na której się aktualnie znajduje, natomiast podwójna „>>” powoduje przejście do ostatniej strony zawierającej najstarszy opublikowany materiał (lub pierwszej „<<“).
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyświetlenie artykułów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać wybraną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na liście zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.

Wyniki wyszukiwania można też zawęzić do wybranego przedziału czasowego. W tym celu należy ustawić zakres dat wybierając określone wartości w polach znajdujących się poniżej obszaru wyszukiwania.

Sekcja „Historia publikacji” umożliwia wyświetlenie artykułów zamieszczonych w archiwum w konkretnych miesiącach danego roku.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi