25 Czerwca 2015
Zamknięcie wystawy czasowej Muzeum Katyńskiego: "Pamięć nie dała się zgładzić..."
Po zamknięciu - w początkach 2009 r. - dotychczasowej siedziby Muzeum Katyńskiego przy ul. Powsińskiej 13, jego zasoby były niedostępne dla zwiedzających. Rozstrzygnięto już wprawdzie podówczas  konkurs na koncepcję architektoniczno-przestrzenną nowego miejsca dla Muzeum w kaponierze w Cytadeli Warszawskiej.
Jednak ogromny zakres prac związanych z jej przysposobieniem na potrzeby placówki, uporządkowaniem otoczenia oraz przygotowania wystawy stałej - sprawiał, że otwarcie nowej siedziby jak zakładano - nie  odbędzie się wcześniej niż w 2015 r.
W związku z powyższym, aby do tego czasu umożliwić widzom dostęp do muzealiów, kierownictwo Muzeum Katyńskiego przedstawiło dyrekcji Muzeum Wojska Polskiego i Ministerstwu Obrony Narodowej koncepcję przygotowania wystawy czasowej. Propozycja została zaaprobowana. Otwarcie czasowej ekspozycji pod tytułem „PAMIĘĆ NIE DAŁA SIĘ ZGŁADZIĆ...” (cytat z wiersza Feliksa Konarskiego pseud. Ref-Ren „Katyń” z 1965 r. – nawiązanie do nazwy wcześniejszej wystawy stałej w Muzeum Katyńskim) w Sali Hetmańskiej gmachu głównego Muzeum Wojska Polskiego - odbyło się 17 września 2011 r. z udziałem Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ekspozycja czasowa pt. „PAMIĘĆ NIE DAŁA SIĘ ZGŁADZIĆ...” została przygotowana przez zespół w składzie: Sławomir Frątczak, Andrzej Krzysztof Kunert, Izabella Sariusz-Skąpska, Mateusz Zemla i Jerzy Kalina (narracja plastyczna) oraz Michał Lorenc (oprawa muzyczna). Ekspozycja poza prezentacją części zbiorów Muzeum, stanowiła swoisty poligon, umożliwiający „przetestowanie” rozwiązań wystawienniczych zaproponowanych przez zwycięzcę konkursu na koncepcję programowo-przestrzenną Muzeum Katyńskiego – spółkę MAKSA. Owa „poligonowość” dotyczyła także różnorakich propozycji multimediów. Całość prac instalacyjnych na ekspozycji wykonała firma TRIAS - pod kierownictwem Pani Agaty Sitko, przy udziale zespołu konserwatorów z określonych pracowni Muzeum WP (pod wodzą Głównego Konserwatora – Macieja Ciunowicza), a także kustoszy z Muzeum Katyńskiego. Należy nadmienić, iż niektóre z tzw. ekspozytorów były dziełem uznanego warszawskiego  artysty-rzeźbiarza Marka Moderaua.

Po bez mała trzech i pół roku prezentacji wystawy, w związku z kończącymi się pracami konserwatorsko-budowlanymi w zabytkowej kaponierze w Cytadeli Warszawskiej (nowej siedzibie placówki) oraz działaniami przygotowującymi przyszłą ekspozycję stałą – została ona zamknięta w końcu kwietnia br.  Wszystkie prezentowane w niej artefakty zostały następnie  poddane niezbędnym działaniom konserwatorskim – oczekując na przeniesienie do nowej wystawy w kaponierze, a  prace nad tak zwanym etalażem przyszłej ekspozycji rozpoczną się w początkach lipca br. Natomiast otwarcie nowej siedziby Muzeum Katyńskiego – Oddziału Muzeum Wojska Polskiego (oraz wystawy) odbędzie się, zgodnie z zaplanowanym terminem - 17 września 2015 r.

After the Katyń Museum at Powsińska 13 in Warsaw was closed in early 2009, its collection was unavailable to the public for the next two and a half years. Although a competition for the architectural design of the new site of the Museum at the Caponier of the Warsaw Citadel had been finalised, a great amount of work had still to be done before the facility was ready to hold the Museum. It was clear that the Museum would not open its doors until 2015. Meanwhile, in order to allow visitors access to its collection, the management of the Katyń Museum, the Polish Army Museum and the Ministry of Defense decided to open a temporary exhibition titled Memory Would Not Be Erased... in the Hetman Hall of the main building of the Polish Army Museum. The exhibition opening on 17 September 2011 was attended by President Bronisław Komorowski.
The exhibition was closed in late April of this year, after nearly three and a half years, as the conservation and construction work at the historic Caponier of the Warsaw Citadel came to an end and all artifacts were to undergo conservation. The setting up of the new exhibi-tion will begin in early July of this year. We are pleased to invite you to the opening ceremony of the new site of the Katyń Museum (branch of the Polish Army Museum) and its exhibition on 17 September 2015.
Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Historia publikacji
Jak korzystać z serwisu?
Dział „Aktualności”
W dziale „Aktualności” publikowane są najnowsze informacje o wydarzeniach powiązanych z Muzeum Katyńskim. Kolejne artykuły prezentowane są w kolejności chronologicznej począwszy od najnowszego. Na stronie przedstawione są skróty pięciu ostatnich opublikowanych informacji. Aby przejść do całości artykułu należy kliknąć na zamieszczony pod wstępem do każdego tekstu odnośnik „Czytaj dalej”.

Na dole listy artykułów znajduje się pole nawigacji umożliwiające przejście do kolejnej strony archiwum, a tym samym do starszych publikacji. Aby ułatwić poruszanie się po archiwalnych materiałach, oprócz możliwości przejścia na kolejną stronę poprzez kliknięcie w jej numer, zastosowano nawigację w postaci strzałek. Strzałka pojedyncza „>” przenosi użytkownika do następnej (lub poprzedniej „<“) strony względem tej, na której się aktualnie znajduje, natomiast podwójna „>>” powoduje przejście do ostatniej strony zawierającej najstarszy opublikowany materiał (lub pierwszej „<<“).
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyświetlenie artykułów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać wybraną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na liście zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.

Wyniki wyszukiwania można też zawęzić do wybranego przedziału czasowego. W tym celu należy ustawić zakres dat wybierając określone wartości w polach znajdujących się poniżej obszaru wyszukiwania.

Sekcja „Historia publikacji” umożliwia wyświetlenie artykułów zamieszczonych w archiwum w konkretnych miesiącach danego roku.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi