14 Maja 2015
Konferencja w Żytomierzu
Pracownicy Muzeum Katyńskiego - oddziału Muzeum Wojska Polskiego biorą udział w zorganizowanej przez: Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu, Doniecki Uniwersytet Narodowy, Narodową Akademię Administracji Państwowej, Ukraińsko-Polskie Centrum „Siajwo”, Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu konferencji naukowej pt. „Modernizacja przestrzeni socjohumanitarnej: historyczne doświadczenie, wezwania i perspektywy”. 
Odbywa się ona w dniach 14-15 maja na Uniwersytecie Państwowym imienia Iwana Franki w Żytomierzu.

Tematyka konferencji oscyluje wokół następujących zagadnień:
- refleksja socjalno-filozoficzna konfliktów cywilizacyjnych.
- nowe wezwania bezpieczeństwa międzynarodowego w w ХХІ wieku.
- komunikacja społeczna w warunkach modernizacji ukraińskiej przestrzeni informacyjnej.
- modernizacja systemu politycznego Ukrainy w kontekście wezwań globalistycznych.
- aktualnych problemów współczesnej nauki historycznej w kontekście modernizacji przestrzeni socjohumanitarnej
- Ukraina i Polska we współczesnym świecie w wymiarze socjokulturowym.
W ramach konferencji odbędzie się także okrągły stół pt. „Ukraina po Euromajdanie: wezwania i spodziewania”.

Poniżej prezentujemy prelegentów i tematy:

Tomasz Szczepański, Muzeum Katyńskie - Oddział Muzeum Wojska Polskiego
Ukraina, Polska, Zachód – jak dziedzictwo kulturowe i historyczne Polski i Ukrainy wpływa na ich możliwości gry politycznej w ramach współczesnej cywilizacji Zachodu
Томаш Щепанський, Катинський музей – відділ Музею Війська Польського
Україна, Польщі, Захід – як національна культурна і історична спадщина Польщі та України впливає на можливості політичної гри в рамках сучасної західної цивілізації

Ewa Kowalska, Muzeum Katyńskie - Oddział Muzeum Wojska Polskiego
Kresy Wschodnie II RP jako miejsce pamięci: konstruowanie prawdy historycznej w opozycji "my" - "oni"
Ева Ковальська, Катинський музей – відділ Музею Війська Польського
Східні креси ІІ РП як місце пам’яті: конструювання історичної правди в опозиції «ми» -«вони»

Kamila Zacharuk, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Polacy z Ukrainy współcześnie. Obraz własny grupy i dylematy tożsamościowe
Каміла Захарук, Інститут соціології Варшавського університету
Поляки сучасної України. Власний образ групи і дилеми ідентичності

Eugeniusz Biłonożko. Kijowski Narodowy Uniwersytet imienia Wadyma Hetmana
Tozsamosc Polonii ukrainskiej: od marginaliow do mitu
Євген Білоножко, Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана
Ідентичність української полонії: від маргіналій до міфу
Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Historia publikacji
Jak korzystać z serwisu?
Dział „Aktualności”
W dziale „Aktualności” publikowane są najnowsze informacje o wydarzeniach powiązanych z Muzeum Katyńskim. Kolejne artykuły prezentowane są w kolejności chronologicznej począwszy od najnowszego. Na stronie przedstawione są skróty pięciu ostatnich opublikowanych informacji. Aby przejść do całości artykułu należy kliknąć na zamieszczony pod wstępem do każdego tekstu odnośnik „Czytaj dalej”.

Na dole listy artykułów znajduje się pole nawigacji umożliwiające przejście do kolejnej strony archiwum, a tym samym do starszych publikacji. Aby ułatwić poruszanie się po archiwalnych materiałach, oprócz możliwości przejścia na kolejną stronę poprzez kliknięcie w jej numer, zastosowano nawigację w postaci strzałek. Strzałka pojedyncza „>” przenosi użytkownika do następnej (lub poprzedniej „<“) strony względem tej, na której się aktualnie znajduje, natomiast podwójna „>>” powoduje przejście do ostatniej strony zawierającej najstarszy opublikowany materiał (lub pierwszej „<<“).
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyświetlenie artykułów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać wybraną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na liście zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.

Wyniki wyszukiwania można też zawęzić do wybranego przedziału czasowego. W tym celu należy ustawić zakres dat wybierając określone wartości w polach znajdujących się poniżej obszaru wyszukiwania.

Sekcja „Historia publikacji” umożliwia wyświetlenie artykułów zamieszczonych w archiwum w konkretnych miesiącach danego roku.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi