05 Marca 2020
Rocznica decyzji o zbrodni

To jedna z najważniejszych dat w kalendarium zbrodni katyńskiej.

Od 5 marca 1940 r., minęło 29220 dni – równe 80 lat. Wtedy też (we wtorek) w Angers we Francji, premier i naczelny wódz gen. dyw. Władysław Sikorski podczas posiedzenia Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej (na obczyźnie) w wygłoszonym podówczas wystąpieniu zaznaczył m.in.: „Hitleryzm zaprzysiągł się z bolszewizmem. Spisek ten polega na najfałszywszej grze. Dokonano go jednak, ażeby zgubić cywilizację zachodnią [---]. Potworne zbrodnie, jakie po przegranej wojnie popełniają władze niemieckie na obszarach okupowanych, wstrząsnęły sumieniem świata. [---] Nie o wiele lepiej jest na terenach okupacji sowieckiej, gdzie stalinowskie braterstwo narodów okazało się wierutnym kłamstwem”. („Monitor Polski”, Angers (Francja), 30 marca 1940, nr 58-74).

W tym samym dniu, w odległej o 2755 km od Angers Moskwie, na wniosek ludowego komisarza spraw wewnętrznych Ławrientija Berii (określającego „byłych oficerów armii polskiej" przebywających w sowieckich obozach jenieckich, jako „zawziętych wrogów władzy sowieckiej, pełnych nienawiści do ustroju sowieckiego”) Biuro Polityczne KC WKP(b) podejmuje najściślej tajną decyzję o dokonaniu zbrodni katyńskiej, w mocy, której: „znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób, byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i służby więziennej oraz „znajdujących się w więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi 11 tysięcy osób, członków różnorakich kontrrewolucyjnych, szpiegowskich i dywersyjnych organizacji, byłych obszarników, fabrykantów, byłych polskich oficerów, urzędników i zbiegów”. [---]. Sprawy [---] rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary - rozstrzelanie. Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia”. (Przekład - Katyń. Dokumenty ludobójstwa, Warszawa 1992, s. 35, 37, 39, 41).

Tego samego dnia, 5 marca, z obozu w Kozielsku odległym od Moskwy o ok. 250 km, ppor. rez. Stanisław Zimodro wysyłał do żony Stanisławy oraz córki Janiny kartę pocztową, w której, nie świadom rozruchu machiny ludobójstwa katyńskiego, pisał o swym jenieckim bytowaniu. We wzmiankowanej korespondencji napisał m.in.: „Ponieważ w marcu nie będę miał możności wysłania drugiego listu przesyłam Wam życzenia spokojnych i zdrowych świąt. Piszcie jak najszybciej. Całuję Was mocno, mocno. Staszek Zimodro”. W roku 1940 Wielkanoc przypadała na 24-25 marca. Spędzał je więc Stanisław Zimodro zapewne z nadzieją powrotu do ukochanych - Staszki i Janusieńki, którą to nadzieję przerwały zbrodnicze strzały w katyńskim lesie. Został zamordowany pomiędzy 9 a 11 kwietnia 1940 r. Ppor. rez. Stanisław Zimodro ur. 16 stycznia 1901 r. w Homlu uczestniczył w wojnie 1920 r. We wrześniu 1939 r. walczył w 85 pp. W cywilu był nauczycielem w Iwieńcu w pow. wołożyńskim.

marzec-01_400marzec_02_400

Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Historia publikacji
Jak korzystać z serwisu?
Dział „Aktualności”
W dziale „Aktualności” publikowane są najnowsze informacje o wydarzeniach powiązanych z Muzeum Katyńskim. Kolejne artykuły prezentowane są w kolejności chronologicznej począwszy od najnowszego. Na stronie przedstawione są skróty pięciu ostatnich opublikowanych informacji. Aby przejść do całości artykułu należy kliknąć na zamieszczony pod wstępem do każdego tekstu odnośnik „Czytaj dalej”.

Na dole listy artykułów znajduje się pole nawigacji umożliwiające przejście do kolejnej strony archiwum, a tym samym do starszych publikacji. Aby ułatwić poruszanie się po archiwalnych materiałach, oprócz możliwości przejścia na kolejną stronę poprzez kliknięcie w jej numer, zastosowano nawigację w postaci strzałek. Strzałka pojedyncza „>” przenosi użytkownika do następnej (lub poprzedniej „<“) strony względem tej, na której się aktualnie znajduje, natomiast podwójna „>>” powoduje przejście do ostatniej strony zawierającej najstarszy opublikowany materiał (lub pierwszej „<<“).
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyświetlenie artykułów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać wybraną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na liście zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.

Wyniki wyszukiwania można też zawęzić do wybranego przedziału czasowego. W tym celu należy ustawić zakres dat wybierając określone wartości w polach znajdujących się poniżej obszaru wyszukiwania.

Sekcja „Historia publikacji” umożliwia wyświetlenie artykułów zamieszczonych w archiwum w konkretnych miesiącach danego roku.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi