22 Maja 2015
Delegacja Muzeum Katyńskiego na międzynarodowej konferencji naukowej w Żytomierzu
W dniach 14-15 maja na Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki w Żytomierzu (Ukraina) odbyła się międzynarodowa konferencja: „Modernizacja przestrzeni socjo-humanitarnej: historyczne doświadczenia, wezwania i perspektywy”.

Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki w Żyto-mierzu, Doniecki Uniwersytet Narodowy, Narodowa Akademia Administracji Państwowej, Ukraińsko-Tureckie Centrum „Siajwo”, Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu.

Obrady otworzył prof. P. J. Sauch, rektor Uniwersytetu w Żytomierzu. W wydarzeniu wzięli udział, oprócz organizatorów, także przedstawiciele innych ośrodków naukowych Ukrainy. Dużą grupę uczestników konferencji tworzyli pracownicy Donieckiego Uniwersytetu Narodowego. którzy po agresji rosyjskiej kontynuują działalność naukową i dydaktyczną w Winnicy. Znaczący wkład w konferencję mieli również naukowcy Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. W. Hetmana oraz Narodowego Uniwersytetu Akademia Ostrogska. Uczestnicy obrad udzielali wywiadów miejscowym mediom, w tym telewizji.
Problemami wiodącymi konferencji były następujące zagadnienia:
•    Ukraina i Polska we współczesnym świecie w wymiarze socjo-kulturowym;
•    refleksja socjalno-filozoficzna konfliktów cywilizacyjnych;
•    nowe wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w ХХІ wieku;
•    komunikacja społeczna w warunkach modernizacji ukraińskiej przestrzeni informacyjnej;
•    modernizacja systemu politycznego Ukrainy w kontekście wezwań globalistycznych;
•    aktualne problemy współczesnej nauki historycznej w kontekście modernizacji przestrzeni socjo-humanitarnej.
Autonomiczną częścią konferencji był panel polsko-ukraiński „Pamięć i tożsamość w kontekście modernizacji Polski i Ukrainy”. W jego ramach wygłosili referaty pracownicy Muzeum Katyńskiego - Oddziału Muzeum Wojska Polskiego: dr Ewa Kowalska pt. ”Kresy Wschodnie II RP jako miejsce pamięci: konstruowanie prawdy historycznej w opozycji "my - oni" oraz dr Tomasz Szczepański pt. „Ukraina, Polska, Zachód – jak dziedzictwo kulturowe i historyczne Polski i Ukrainy wpływa na ich możliwości gry politycznej w ramach współczesnej cywilizacji Zachodu”. W dyskusji, jaka się wywiązała po wypowiedziach polskich referentów, przedstawiciele strony ukraińskiej zwrócili uwagę na słabą orientację szerokich kręgów społeczeństwa Ukrainy w tematyce poruszonych w wypowiedziach zagadnień historycznych. Zwrócono uwagę na negatywną spuściznę okresu komunistycznego i potrzebę organizacji wspólnych polsko-ukraińskich spotkań przedstawicieli nauk humanistycznych.
Równolegle z konferencją w budynku Uniwersytetu odbyła się – organizowana przez IPN Polski i Ukrainy – wystawa planszowa przedstawiająca losy sojuszu Piłsudski-Petlura, którą obejrzeli także uczestnicy konferencji.
Pragniemy nadmienić, iż było to kolejne spotkanie historyków Muzeum Katyńskiego z kolegami z Ukrainy, bowiem pod koniec listopada ubiegłego roku delegacja pracowników placówki uczestniczyła w międzynarodowej konferencji pt. „Konserwatyzm i partycypacja obywatelska w społeczno-politycznym życiu Europy Środkowo - Wschodniej”.
Mamy jednocześnie nadzieję, że niezwykle owocna współpraca z żytomierskim uniwersytetem będzie kontynuowana i stanie się ważną płaszczyzną do prezentacji istotnych zagadnień historycznych w relacjach Polski z Ukrainą.
Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Historia publikacji
Jak korzystać z serwisu?
Dział „Aktualności”
W dziale „Aktualności” publikowane są najnowsze informacje o wydarzeniach powiązanych z Muzeum Katyńskim. Kolejne artykuły prezentowane są w kolejności chronologicznej począwszy od najnowszego. Na stronie przedstawione są skróty pięciu ostatnich opublikowanych informacji. Aby przejść do całości artykułu należy kliknąć na zamieszczony pod wstępem do każdego tekstu odnośnik „Czytaj dalej”.

Na dole listy artykułów znajduje się pole nawigacji umożliwiające przejście do kolejnej strony archiwum, a tym samym do starszych publikacji. Aby ułatwić poruszanie się po archiwalnych materiałach, oprócz możliwości przejścia na kolejną stronę poprzez kliknięcie w jej numer, zastosowano nawigację w postaci strzałek. Strzałka pojedyncza „>” przenosi użytkownika do następnej (lub poprzedniej „<“) strony względem tej, na której się aktualnie znajduje, natomiast podwójna „>>” powoduje przejście do ostatniej strony zawierającej najstarszy opublikowany materiał (lub pierwszej „<<“).
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyświetlenie artykułów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać wybraną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na liście zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.

Wyniki wyszukiwania można też zawęzić do wybranego przedziału czasowego. W tym celu należy ustawić zakres dat wybierając określone wartości w polach znajdujących się poniżej obszaru wyszukiwania.

Sekcja „Historia publikacji” umożliwia wyświetlenie artykułów zamieszczonych w archiwum w konkretnych miesiącach danego roku.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi