21 Listopada 2014
„Konserwatyzm i partycypacja obywatelska w życiu społeczno – politycznym Europy Środkowo – Wschodniej”
W dniach 24-28 listopada 2014 r. pracownicy Muzeum Katyńskiego uczestniczą w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej upamiętniającej myśl Wacława Lipińskiego. Wydarzenie ma miejsce w Kijowie, Żytomierzu i Łucku. Pracownicy udział w konferencji łączą z pamięcią o zamordowanych przez NKWD obywatelach II RP i wizytą na Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie - Bykowni. 
Instytut Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego 
Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
24 listopada 2014 roku
8.30-10.30 wyjazd uczestników seminarium z Żytomierza do Kijowa
11.00-11.20 wystąpienia na otwarcie
 
Włodzimierz Gorbatenko, Instytut Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Irena Baładyńska, Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu
11.20-11.35 Іrena Kresina, Instytut Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Konserwatyzm jako czynnik zapobiegający tendencjom separatystycznym w warunkach globalizacji
11.35-11.50 Walentyna Zgórska, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury
Wartości konserwatywne w działalności organizacji społecznych Europy Wschodniej
11.50-12.05 Helena Stojko, Instytut Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Ideologiczne aspekty udziału obywateli w życiu społeczno-politycznym
12.05-12.20 Larysa Koczubej, Instytut Badań Politycznych, Etnicznych i Narodowych imienia Iwana Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Technologie kształtowania opinii społecznej na współczesnej Ukrainie jako sładnik procesu osiągnięcia solidarności społecznej 
12.20-13.00 przerwa na kawę
13.00-13.15 Włodzimierz Smolaniuk, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny imienia Wadyma Hetmana
Militarne możliwości spoołeczeństwa obywatelskiego: perspektywa ukraińska
13.15-13.30 Helena Nowakowa, Narodowy Uniwersytety Pedagogiczny imienia Michała Dragomanowa
Ideologiczne aspekty udziału obywateli w życiu społeczno-politycznym
13.30-13.45 Anastazja Żerebko, Narodowy Instytut Badań Strategicznych
Partycypacja polityczna jako czynnik dekomraktycznego rozwoju ustroju politycznego współczesnej Ukrainy
13.45-14.00 Igor Gierbut, Instytut Badań Politycznych, Etnicznych i Narodowych imienia Iwana Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Partycypacja obywateli w wyborach parlamentarnych: czynniki wpływu
14.00-14.15 Oksana Kozłowa, Narodowy Uniwersytety Pedagogiczny imienia Michała Dragomanowa
Bezpośrednia demokracja: formy objawienia się na współcznej Ukrainie
14.15-14.45 dyskusja
15.00-16.30 wyjazd uczestników seminarium z Kijowa do Hłyboczycy 
16.30-17.30 obiad
Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
Audytorium 305, centralny gmach Uniwersytetu, ІІ piętro, 
lewe skrzydło
Międzynarodowy Okrągły Stół 
„Nieujarzmione społeczeństwo: czy starcie spadkobierców Hordy i  chleborobów będzie początkiem III Wojny Światowej”
Moderator: Sergiuszz Rudnicki, Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu

15.30-15.45 Wiktoria Bondar, Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
Ukraińcy i Rosjanie: kiedy rozeszły się nasze drogi i czy w ogóle szliśmy razem? Czynniki geopolityczne kształtowania się społeczeństwa ukraińskiego
15.45-16.00 Roman Lagowski, Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
Konflikt rosyjsko-ukraiński: czy bęzie Ukraina europejskim Izraelem?
16.00-16.15 Maria Chomczuk, Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
Miejsce Ukrainy na wielkiej szachownicy. Kto zwycięży w tej grze i co to zwycięstwo będzie oznaczać dla Ukraiców?
 
16.15-16.30 Tomasz Szczepański, Muzeum Katyńskie - Oddział Muzeum Wojska Polskiego
 ZSRR i Rosjanie w oczach opozycji PRL lat 1976 – 1989
 
16.30-17.00 dyskusja z udziałem Aleksandra Żukowskiego, dziekana wydzału historycznego Uniwersytetu Państwowego imienia Iwana Franki w Żytomierzu, Mikołaja Kozłowca, kierownika Katedry Filozofii Uniwersytetu Państwowego imienia Iwana Franki w Żytomierzu, Wiktora Radczuka, politologa.
17.00-18.00 kolacja
Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
25 listopada 2014 roku

10.00-10.30 złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej Wacława Lipińskiego na gmachu Uniwersytetu
Sala konferencyjna, centralny gmach, І pietro
 
Natalia Sejko, Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
Włodzimierz Gorbatenko, Instytut Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Sergiusz Rudnicki, Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu
 
10.40-11.00 Sławomir Frątczak, Muzeum Katyńskie - Oddział Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum Katyńskie w kształtowaniu postawy obywatelskiej w Polsce i poza jej granicami. Rola w tym procesie „Wirtualnego Muzeum Katyńskiego”
11.00-11.20 Włodzimierz Gorbatenko, Instytut Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Problemy partycypacji politycznej obywateli Ukrainy w warunkach modernicaji społeczeństwa 
11.20-11.40 Włodzimierz Smolaniuk, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny imienia Wadyma Hetmana 
Militarne tradycje Ukrainy: odrodzenie na podstawie demokratycznej
11.40-12.00 Mikołaj Kozlowiec, Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
Rozwój samorządu lokalnego jako czynnik przezwyciężenia alienacji politycznej
12.00-12.30 przerwa na kawę
 
12.30-12.45 Ewa Kowalska, Muzeum Katyńskie - Oddział Muzeum Wojska Polskiego
Kształtowanie postawy obywatelskiej a długoletnie zatajanie prawdy o eksterminacji inteligencji polskiej pod okupacją radziecką lat 1939 - 1940. Historia ofiar obozów specjalnych NKWD i ich rodzin
12.45-13.00 Wiktor Pawluk, Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrożska”
Prąd konserwatywny w polskim ruchu narodowo-wyzwoleńczym pierwszej połowy  ХІХ wieku
13.00-13.15 Julia Kondratiuk, Uniwersytet Technologiczny w Żytomierzu
Działalność społeczno-polityczna duchowieństwa rzymsko-katolickiego Ukrainy Prawobrzeżnej w końcu ХІХ – na pocz. ХХ wieku
13.15-13.30 Jerzy Kowtun, Narodowy Uniwersytet Agroekologiczny 
Konserwatyzm jako podstawa światopoglądowa rozbudowy społeczeństwa ukraińskiego w interpretacji Wacława Lipiskiego
13.30-13.45 Wadym Slusar, Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
Partycypacja obywatelska aktywistów jako agentów „przemocy mitycznej” we współczesnych procesach społeczno-politycznych na Ukrainie
13.45-14.00 Natalia Kowtun, Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
Formy destruktywnej aktywności politycznej w życiu społeczno-politycznym współczesnej Ukrainy
14.00-14.30 dyskusja
 
15.00-16.00 obiad

16.00 wyjazd uczestników do Kijowa i Łucka

Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy 
imienia Łesi Ukrainki w Łucku

20.00-21.00 Okrągły stół „Aktywność polityczna wołyniaków podczas wydarzeń rewolucyjnych w 2004 і 2013-2014 roku”
nstytut Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego 
Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

24 listopada 2014 roku
 
8.30-10.30 wyjazd uczestników seminarium z Żytomierza do Kijowa
 
11.00-11.20 wystąpienia na otwarcie
 
Włodzimierz Gorbatenko, Instytut Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Irena Baładyńska, Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu
11.20-11.35 Іrena Kresina, Instytut Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Konserwatyzm jako czynnik zapobieżny tendencji separatystycznych w warunkach globalizacji
11.35-11.50 Walentyna Zgórska, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury
Wartości konserwatywne w działalności organizacji społecznych Europy Wschodniej
11.50-12.05 Helena Stojko, Instytut Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Ideologiczne aspekty udziału obywateli w życiu społeczno-politycznym
12.05-12.20 Larysa Koczubej, Instytut Badań Politycznych, Etnicznych i Narodowych imienia Iwana Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Technologie kształtowania opinii społecznej na współczesnej Ukrainie jako sładnik procesu osiągnięcia solidarności społecznej 
12.20-13.00 przerwa na kawę
 
13.00-13.15 Włodzimierz Smolaniuk, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny imienia Wadyma Hetmana
Militarne możliwości spoołeczeństwa obywatelskiego: perspektywa ukraińska
 
13.15-13.30 Helena Nowakowa, Narodowy Uniwersytety Pedagogiczny imienia Michała Dragomanowa
Ideologiczne aspekty udziału obywateli w życiu społeczno-politycznym
13.30-13.45 Anastazja Żerebko, Narodowy Instytut Badań Strategicznych
Partycypacja polityczna jako czynnik dekomraktycznego rozwoju reżimu politycznego współczesnej Ukrainy
13.45-14.00 Igor Gierbut, Instytut Badań Politycznych, Etnicznych i Narodowych imienia Iwana Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Partycypacja obywateli w wyborach parlamentarnych: czynniki wpływu
14.00-14.15 Oksana Kozłowa, Narodowy Uniwersytety Pedagogiczny imienia Michała Dragomanowa
Bezpośrednia demokracja: formy objawienia się na współcznej Ukrainie
14.15-14.45 dyskusja
15.00-16.30 wyjazd uczestników seminarium z Kijowa do Hłyboczycy 
 
16.30-17.30 obiad
Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
Audytorium 305, centralny gmach Uniwersytetu, ІІ piętro, 
lewe skrzydło
Międzynarodowy Okrągły Stół 
„Nieujarzmione społeczeństwo: czy starcie spadkobiorców Hordy i  chleborobów będzie początkiem III Wojny Światowej”
 
Moderator: Sergiuszz Rudnicki, Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
15.30-15.45 Wiktoria Bondar, Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
Ukraińcy i Rosjanie: kiedy rozeszły się nasze drogi i czy w ogóle szliśmy razem? Czynniki geopolityczne kształtowania się społeczeństwa ukraińskiego
15.45-16.00 Roman Lagowski, Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
Konflikt rosyjsko-ukraiński: czy bęzie Ukraina europejskim Izraelem?
16.00-16.15 Maria Chomczuk, Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
Miejsce Ukrainy na wielkiej szachownicy. Kto zwycięży w tej grze i co to zwycięstwo będzie oznaczać dla Ukraiców?
 
16.15-16.30 Tomasz Szczepański, Muzeum Katyńskie - Oddział Muzeum Wojska Polskiego
 ZSRR i Rosjanie w oczach opozycji PRL lat 1976 – 1989
 
16.30-17.00 dyskusja z udziałem Aleksandra Żukowskiego, dziekana wydzału historycznego Uniwersytetu Państwowego imienia Iwana Franki w Żytomierzu, Mikołaja Kozłowca, kierownika Katedry Filozofii Uniwersytetu Państwowego imienia Iwana Franki w Żytomierzu, Wiktora Radczuka, politologa.
17.00-18.00 kolacja
 
Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
 
25 listopada 2014 roku
 
10.00-10.30 złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej Wacława Lipińskiego na gmachu Uniwersytetu
Sala konferencyjna, centralny gmach, І pietro
Natalia Sejko, Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
Włodzimierz Gorbatenko, Instytut Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Sergiusz Rudnicki, Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu  
 
10.40-11.00 Sławomir Frątczak, Muzeum Katyńskie - Oddział Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum Katyńskie w kształtowaniu postawy  obywatelskiej w Polsce i poza jej granicami. Rola w tym procesie „Wirtualnego Muzeum Katyńskiego”
11.00-11.20 Włodzimierz Gorbatenko, Instytut Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Problemy partycypacji politycznej obywateli Ukrainy w warunkach modernicaji społeczeństwa 
11.20-11.40 Włodzimierz Smolaniuk, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny imienia Wadyma Hetmana
Militarne tradycje Ukrainy: odrodzenie na podstawie demokratycznej
11.40-12.00 Mikołaj Kozlowiec, Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
Rozwój samorządu lokalnego jako czynnik przezwyciężenia alienacji politycznej
12.00-12.30 przerwa na kawę
12.30-12.45 Ewa Kowalska, Muzeum Katyńskie - Oddział Muzeum Wojska Polskiego
Kształtowanie postawy obywatelskiej a długoletnie zatajanie prawdy o eksterminacji inteligencji polskiej pod okupacją radziecką lat 1939 - 1940. Historia ofiar obozów specjalnych NKWD i ich rodzin
12.45-13.00 Wiktor Pawluk, Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrożska”
Prąd konserwatywny w polskim ruchu narodowo-wyzwoleńczym pierwszej połowie  ХІХ wieku
13.00-13.15 Julia Kondratiuk, Uniwersytet Technologiczny w Żytomierzu
Działalność społeczno-polityczna duchowieństwa rzymsko-katolickiego Ukrainy Prawobrzeżnej w końcu ХІХ – na pocz. ХХ wieku
13.15-13.30 Jerzy Kowtun, Narodowy Uniwersytet Agroekologiczny 
Konserwatyzm jako podstawa światopoglądowa rozbudowy społeczeństwa ukraińskiego w interpretacji Wacława Lipiskiego
13.30-13.45 Wadym Slusar, Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
Partycypacja obywatelska pasjonariuszy jako agentów „przemocy mitycznej” we współczesnych procesach społeczno-politycznych na Ukrainie
13.45-14.00 Natalia Kowtun, Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu
Formy destruktywnej aktywności politycznej w życiu społeczno-politycznym współczesnej Ukrainy
14.00-14.30 dyskusja
15.00-16.00 obiad
16.00 wyjazd uczestników do Kijowa i Łucka
Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy 
imienia Łesi Ukrainki w Łucku
20.00-21.00 Okrągły stół „Aktywność polityczna wołyniaków podczas wydarzeń rewolucyjnych w 2004 і 2013-2014 roku”
 
Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Historia publikacji
Jak korzystać z serwisu?
Dział „Aktualności”
W dziale „Aktualności” publikowane są najnowsze informacje o wydarzeniach powiązanych z Muzeum Katyńskim. Kolejne artykuły prezentowane są w kolejności chronologicznej począwszy od najnowszego. Na stronie przedstawione są skróty pięciu ostatnich opublikowanych informacji. Aby przejść do całości artykułu należy kliknąć na zamieszczony pod wstępem do każdego tekstu odnośnik „Czytaj dalej”.

Na dole listy artykułów znajduje się pole nawigacji umożliwiające przejście do kolejnej strony archiwum, a tym samym do starszych publikacji. Aby ułatwić poruszanie się po archiwalnych materiałach, oprócz możliwości przejścia na kolejną stronę poprzez kliknięcie w jej numer, zastosowano nawigację w postaci strzałek. Strzałka pojedyncza „>” przenosi użytkownika do następnej (lub poprzedniej „<“) strony względem tej, na której się aktualnie znajduje, natomiast podwójna „>>” powoduje przejście do ostatniej strony zawierającej najstarszy opublikowany materiał (lub pierwszej „<<“).
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyświetlenie artykułów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać wybraną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na liście zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.

Wyniki wyszukiwania można też zawęzić do wybranego przedziału czasowego. W tym celu należy ustawić zakres dat wybierając określone wartości w polach znajdujących się poniżej obszaru wyszukiwania.

Sekcja „Historia publikacji” umożliwia wyświetlenie artykułów zamieszczonych w archiwum w konkretnych miesiącach danego roku.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi