12 Listopada 2013
Tablica pamiątkowa w Kozielszczyźnie (Ukraina).
Upamiętniono obóz przejściowy dla jeńców polskich z 1939r. z udziałem miejscowych władz i sekretarza ROPWiM ministra A. Kunerta.
W Kozielszczyźnie (Ukraina, w obwodzie połtawskim) znajdował się obóz przejściowy, do którego po 17 września 1939 r. po agresji ZSRR na Polskę, kierowano polskich oficerów i żołnierzy. Przebywało ich tam ok. 7 tys., z czego 3 tys. przewieziono później do obozów w Starobielsku i Ostaszkowie, skąd następnie skierowani zostali na śmierć do Tweru i Charkowa. Szeregowców w większości zwolniono, a część przekazano Niemcom.

O istnieniu tego obozu wiedziało środowisko miasta Kremieńczuga oraz w ogólnym zarysie władze rejonowe Kozielszczyny, które ze zrozumieniem potraktowały projekt upamiętnienia, pomagając w znalezieniu miejsca dla umieszczenia tablicy. Zawieszono ją na ścianie byłego budynku klasztornego (obecnie Biblioteka Miejska), gdzie wówczas byli przetrzymywani jeńcy (podobnie jak w stajniach sowchozu oraz pod namiotami). Według informacji sekretarza ROPWiM ministra A. Kunerta, uczestniczącego w uroczystości odsłonięcia tablicy, brak jest danych potwierdzających fakt pozbawiania tam jeńców życia. Wiadomo jednak, że w obozie tym byli także przetrzymywani jeńcy z Mołdawii i Rumunii. Są uzasadnione przypuszczenia, że wielu z nich zginęło, przymusowo uczestnicząc w testowaniu broni chemicznej.

Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Historia publikacji
Jak korzystać z serwisu?
Dział „Aktualności”
W dziale „Aktualności” publikowane są najnowsze informacje o wydarzeniach powiązanych z Muzeum Katyńskim. Kolejne artykuły prezentowane są w kolejności chronologicznej począwszy od najnowszego. Na stronie przedstawione są skróty pięciu ostatnich opublikowanych informacji. Aby przejść do całości artykułu należy kliknąć na zamieszczony pod wstępem do każdego tekstu odnośnik „Czytaj dalej”.

Na dole listy artykułów znajduje się pole nawigacji umożliwiające przejście do kolejnej strony archiwum, a tym samym do starszych publikacji. Aby ułatwić poruszanie się po archiwalnych materiałach, oprócz możliwości przejścia na kolejną stronę poprzez kliknięcie w jej numer, zastosowano nawigację w postaci strzałek. Strzałka pojedyncza „>” przenosi użytkownika do następnej (lub poprzedniej „<“) strony względem tej, na której się aktualnie znajduje, natomiast podwójna „>>” powoduje przejście do ostatniej strony zawierającej najstarszy opublikowany materiał (lub pierwszej „<<“).
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyświetlenie artykułów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać wybraną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na liście zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.

Wyniki wyszukiwania można też zawęzić do wybranego przedziału czasowego. W tym celu należy ustawić zakres dat wybierając określone wartości w polach znajdujących się poniżej obszaru wyszukiwania.

Sekcja „Historia publikacji” umożliwia wyświetlenie artykułów zamieszczonych w archiwum w konkretnych miesiącach danego roku.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi