12 Listopada 2012
Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości – obchodzone dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego - w 1918 roku, kiedy to po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię - zaświeciło się słońce Wolności.
    Dzień ten ustanowiono Świętem Niepodległości ustawą z 23 kwietnia 1937 r., aczkolwiek od 1926 r. - 11 listopada był dniem wolnym od pracy w administracji rządowej i szkolnictwie na mocy okólnika wydanego przez Prezesa Rady Ministrów Józefa Piłsudskiego.
Podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej - jakiekolwiek formy jego świętowania - podobnie jak i każde inne przejawy polskości, było niemożliwe.
    73. lata temu w sobotę - 11 listopada 1939 r. w Paryżu - w rozkazie do żołnierzy lotnictwa Naczelny Wódz gen. dyw. Władysława Sikorski zawarł m.in. słowa: Pamiętajcie, że Ojczyzna nasza jest dzisiaj pod strasznym uciskiem niemiecko-rosyjskim.
W tym samym czasie w obozie kozielskim - ppor. rez. Dobiesław Jakubowicz notował w kalendarzyku: Dziś rocznica Święta Niepodległością obchodziliśmy je skromnie.
    Inny jeniec - mjr rez. prof. Stefan Pieńkowski - zapisał w swym sztambuchu: Święto nasze więcej niż skromne.
    W obozie jenieckim w Starobielsku jak wspominał rotmistrz rezerwy Józef Czapski: 
Kiedy przyszedł dzień 11 listopada i wbrew zakazowi obchodzono go we wszystkich barakach, wypadł on najwspanialej w „Szanghaju”. [„Szanghajem” albo „cyrkiem” nazywano cerkiew zabudowaną licznymi pryczami]. Jeden z kolegów deklamował „List z Sybiru” Or-Ota [Artura Oppmana], który w tych warunkach robił wstrząsające wrażenie, bo naprawdę wydawał się dla nas pisany. Tam również deklamowano Mickiewicza i nawet „Karmazynowy poemat” [Jana] Lechonia. Kwolek [Por. Stanisław] nie tylko zorganizował Akademię, ale zrobił gorszą zbrodnię: powiesił na widocznym miejscu sklecony z desek wielki, czarny krzyż. Tego naprawdę już było za wiele. Chorego już wówczas, cichego, ale stanowczego por. Kwolka wywieziono zaraz po 11 listopada.
Dopiero w Iraku dowiedziałem się, że umarł w 1941 w jednej z kopalń na dalekiej północy, pozostawiając list do żony, przechowywany przez jego kolegów.
    W 1945 r. ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia tzw. Manifestu PKWN     (1944 r.), znosząc jednocześnie Święto Niepodległości ustanowione w 1937 r.
    W Polsce tzw. ludowej - wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne były w okresie stalinowskim i po wprowadzeniu stanu wojennego tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały milicyjne, a ich uczestnicy byli szykanowani i aresztowani.
    Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez władze PRL - ustawą sejmową z 15 lutego 1989r.
W dniu Odzyskania Niepodległości 11 listopada br.- Muzeum Wojska Polskiego po raz szósty przygotowało świąteczne zwiedzanie ekspozycji - z cyklu „Dotknij Niepodległości”, w którym uczestniczyło również Muzeum Katyńskie – Oddział Muzeum WP.
    Poza wystawą czasową pt. "Pamięć nie dała się zgładzić…" - eksponowaną od 17 września ubiegłego roku, w gmachu instytucji macierzystej, zaprezentowano w namiocie ekspozycję pamiątek po płk. Janie Boroniu [1889-1940], oficerze w korpusie oficerów służby zdrowia WP, absolwencie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego. W latach 1915 – 1918 służył w armii austriackiej, a od 1918 r. w Wojsku Polskim, przydzielony do szpitala zapasowego w Tarnowie. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, służąc w szpitalu polowym. Ukończył Oficerską Szkołę Sanitarną i od 1926 r. był starszym ordynatorem 10 Szpitala Okręgowego w Przemyślu. Pułkownik Jan Boroń został zamordowany przez NKWD w Charkowie w 1940 r.  
    Kolekcja, składająca się z około 2500 archiwaliów (w tym około 500 listów z różnego okresu służby płk Boronia), 5 oryginalnych kart ze Starobielska, fotografii, dokumentów i pamiątek osobistych – została w październiku br. zakupiona z środków własnych Muzeum Wojska Polskiego. W kolekcji niezwykle interesujące są dwa oryginalne sakwojaże lekarskie z wyposażeniem medycznym i receptami oraz tablica in titulatio (znaleziona w tym roku w trakcie remontu piwnicy kamienicy, w której płk Jan Boroń zamieszkiwał w Przemyślu do września 1939 r.). Ponadto do zbioru należy biblioteka z fachowymi księgami medycznymi (w tym druki wydane nakładem Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz dwa cenne starodruki. Jego pozyskanie stanowi cenne uzupełnienie kolekcji Muzeum, a także daje niezwykle interesujący materiał do monografii o płk. Janie Boroniu. Bowiem w planach naukowo–badawczych Muzeum Katyńskiego mieści się opracowywanie we współpracy z placówkami naukowymi i wyższymi uczelniami w kraju cyklu biografii najwybitniejszych ofiar mordu. Stwarza też możliwość utworzenia w przyszłej ekspozycji Muzeum Katyńskiego w Cytadeli Warszawskiej - wystawy, pod roboczym tytułem „Sylwetki”, będącej prezentacją największych kolekcji pamiątek po ofiarach zbrodni.

Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Historia publikacji
Jak korzystać z serwisu?
Dział „Aktualności”
W dziale „Aktualności” publikowane są najnowsze informacje o wydarzeniach powiązanych z Muzeum Katyńskim. Kolejne artykuły prezentowane są w kolejności chronologicznej począwszy od najnowszego. Na stronie przedstawione są skróty pięciu ostatnich opublikowanych informacji. Aby przejść do całości artykułu należy kliknąć na zamieszczony pod wstępem do każdego tekstu odnośnik „Czytaj dalej”.

Na dole listy artykułów znajduje się pole nawigacji umożliwiające przejście do kolejnej strony archiwum, a tym samym do starszych publikacji. Aby ułatwić poruszanie się po archiwalnych materiałach, oprócz możliwości przejścia na kolejną stronę poprzez kliknięcie w jej numer, zastosowano nawigację w postaci strzałek. Strzałka pojedyncza „>” przenosi użytkownika do następnej (lub poprzedniej „<“) strony względem tej, na której się aktualnie znajduje, natomiast podwójna „>>” powoduje przejście do ostatniej strony zawierającej najstarszy opublikowany materiał (lub pierwszej „<<“).
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyświetlenie artykułów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać wybraną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na liście zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.

Wyniki wyszukiwania można też zawęzić do wybranego przedziału czasowego. W tym celu należy ustawić zakres dat wybierając określone wartości w polach znajdujących się poniżej obszaru wyszukiwania.

Sekcja „Historia publikacji” umożliwia wyświetlenie artykułów zamieszczonych w archiwum w konkretnych miesiącach danego roku.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi