25 Lipca 2012
Świadkowie Zbrodni Katyńskiej z Zachodu.
24 lipca, w sali wystawy czasowej pt. "Pamięć nie dała się zgładzić…" w gmachu Muzeum Wojska Polskiego,  miała miejsce promocja książki pani Krystyny Piórkowskiej pt. "Anglojęzyczni świadkowie Katynia. Najnowsze badania."
Prezentowana praca jest pierwszą publikacją sygnowaną winietą Muzeum Katyńskiego i jednocześnie będąca zwiastunem szeregu opracowań przygotowywanych zarówno przez pracowników placówki, jak i zaproszonych przez nią historyków z uczelni wyższych i placówek naukowo-badawczych w Polsce i zagranicą.

Publikacja Pani Krystyny Piórkowskiej jest nowatorską próbą przedstawienia udziału świadków Zbrodni Katyńskiej z Zachodu, wykorzystanych przez Niemców w trakcie propagandowych działań w 1943 r. oraz przez Związek Radziecki podczas prac tzw. Komisji Burdenki – zimą 1944 r. Zagadnienie to było dotąd traktowane w literaturze przedmiotu marginalnie.

Autorka podjęła próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
• czy da się ustalić, jaka była pierwotna niemiecka koncepcja, która legła u podstaw wysłania do Katynia grupy jeńców i w jaki sposób zmieniała się ona pod wpływem oko-liczności?
• jak formowano grupę świadków, jaki początkowo miał być jej skład i jaki był on ostatecznie,
• jak przebiegła sama wizyta w Katyniu i jakie były wnioski jeńców w kwestii odpowie-dzialności za mord (i jak w najzwyklejszy ludzki sposób
• jeńcy zareagowali na to, co tam zobaczyli),
• dlaczego nie doszło do szerszego propagandowego wykorzystania rezultatów wizyty grupy jeńców.

Ściśle z powyższym zagadnieniem wiąże się zorganizowana przez władze sowiec-kie wyprawa grupy dziennikarzy anglojęzycznych do Katynia w 1944 r. i w tym wypadku - poszukiwania autorki skoncentrowały się wokół następujących kwestii:
• jaki był skład grupy dziennikarzy,
• jakie ci dziennikarze wysłali na Zachód korespondencje w sprawie mordu,
czy poza korespondencjami z okresu wojny i wystąpieniami przed Komitetem Maddena wypowiadali się oni - i w jaki sposób - na temat zbrodni katyńskiej.
Kolejnym z problemów podjętych przez Panią Krystynę Piórkowską wymagającym szerszego opisu, było wykazanie wiedzy rządów Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii o udziale ich obywateli w wyjeździć do Katynia i to w takich płaszczyznach:
• kiedy rządy alianckie dowiedziały się, że ich żołnierze stali się świadkami zbrodni katyńskiej,
• kiedy i w jakich okolicznościach owe rządy uzyskały pierwsze raporty (potwierdzenia) od samych świadków - a w szczególności czy świadectwa te dotarły do czynników decyzyj-nych przed zakończeniem 11 wojny światowej,
• którzy członkowie grupy jeńców złożyli raporty i jak te raporty definiowały kwestię odpowiedzialności za zbrodnię.

Osobnym kompleksem problemów było opisanie przez autorkę, stanowisk po ro-ku 1945. - rządów zachodnich, a w szczególności dopiero na początku lat 50., w zmienionej sytuacji politycznej, kiedy to doszło w Stanach Zjednoczonych do poważnego śledztwa w tej sprawie, przeprowadzonego przez specjalny komitet Kongresu, znanym, jako Komitet Maddena.  I w tym miejscu autorka przedstawiła m.in. takie zagadnienia:
• jakie i czyje działania na terenie Stanów Zjednoczonych poprzedziły powołanie komitetu Kongresu, badającego sprawę Katynia i jaki był ich wpływ na wejście sprawy pod obrady Kongresu,
• na ile prace Komitetu Maddena ujawniły działania administracji i dowództwa amerykańskiego w latach 1943-1945,
• jaki był udział świadków Katynia w pracach Komitetu Maddena,
• w jaki sposób do prac Komitetu Maddena podszedł rząd brytyjski.

Ponadto autorka przedstawia na łamach swej pracy m.in.  -  losy samych świad-ków - ppłk. John H. Van Vlieta; kapitanów - Donalda B. Stewarta i Stanleya S.B. Gildera; ppłk. Franka P. Stevensona i internowanego w trakcie wojny w Niemczech Franka Stroobanta. Stara się wyjaśnić także wojenne i powojenne dzieje pisemnych raportów tychże oficerów. Ważną dla zainteresowanych problematyką katyńską jest także jak się wydaje - próba odpowiedzi przez autorkę na pytanie - dlaczego Niemcy ujawnili i wyciszyli mord katyński? Istotnym dodatkiem do publikacji jest załączony do niej spis tytułowych świadków Zbrodni Katyńskiej.

W trakcie promocji prowadzonej przez kierownika Muzeum Katyńskiego Sławomira Z. Frątczaka, z udziałem licznych gości m.in. podsekretarza stanu w MSZ Pana prof. Janusza Ciska [do niedawna dyrektora Muzeum WP], attasze wojskowych z USA, Niemiec i Republiki Południowej Afryki – zaprezentowano uczestnikom spotkania film o wystawie "Pamięć nie dała się zgładzić…".

Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Historia publikacji
Jak korzystać z serwisu?
Dział „Aktualności”
W dziale „Aktualności” publikowane są najnowsze informacje o wydarzeniach powiązanych z Muzeum Katyńskim. Kolejne artykuły prezentowane są w kolejności chronologicznej począwszy od najnowszego. Na stronie przedstawione są skróty pięciu ostatnich opublikowanych informacji. Aby przejść do całości artykułu należy kliknąć na zamieszczony pod wstępem do każdego tekstu odnośnik „Czytaj dalej”.

Na dole listy artykułów znajduje się pole nawigacji umożliwiające przejście do kolejnej strony archiwum, a tym samym do starszych publikacji. Aby ułatwić poruszanie się po archiwalnych materiałach, oprócz możliwości przejścia na kolejną stronę poprzez kliknięcie w jej numer, zastosowano nawigację w postaci strzałek. Strzałka pojedyncza „>” przenosi użytkownika do następnej (lub poprzedniej „<“) strony względem tej, na której się aktualnie znajduje, natomiast podwójna „>>” powoduje przejście do ostatniej strony zawierającej najstarszy opublikowany materiał (lub pierwszej „<<“).
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyświetlenie artykułów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać wybraną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na liście zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.

Wyniki wyszukiwania można też zawęzić do wybranego przedziału czasowego. W tym celu należy ustawić zakres dat wybierając określone wartości w polach znajdujących się poniżej obszaru wyszukiwania.

Sekcja „Historia publikacji” umożliwia wyświetlenie artykułów zamieszczonych w archiwum w konkretnych miesiącach danego roku.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi