06 Grudnia 2011
Kolejne dary przekazane do zbiorów Muzeum Katyńskiego
Pragnę powiadomić gości naszej strony internetowej o kolejnym darze, jaki przekazano ostatnio do zbiorów Muzeum Katyńskiego. 
W poniedziałek 21 listopada br. nadeszła przesyłka, w której ofiarodawczyni – Pani Maria Ostrowska z Gdańska – umieściła niezwykle cenną kolekcje archiwaliów i fotografii związanych ze śp. kapitanem Tadeuszem Smoleńskim, jeńcem Kozielska, zamordowanym wiosną 1940 r. w Katyniu, a także interesujący zbiór dokumentów rodzinnych. 

Pragnę powiadomić gości naszej strony internetowej o kolejnym darze, jaki przekazano ostatnio do zbiorów Muzeum Katyńskiego. W poniedziałek 21 listopada br. nadeszła przesyłka, w której ofiarodawczyni – Pani Maria Ostrowska z Gdańska – umieściła niezwykle cenną kolekcje archiwaliów i fotografii związanych ze śp. kapitanem Tadeuszem Smoleńskim, jeńcem Kozielska, zamordowanym wiosną 1940 r. w Katyniu, a także interesujący zbiór dokumentów rodzinnych. Kpt. Tadeusz Smoleński, ur. w 1898 r., absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, przed wybuchem drugiej wojny światowej pełnił służbę w Sądzie Okręgowym nr III. Pani Marii Ostrowskiej z głębi serca przekazuję podziękowania za dar, który staje się istotnym uzupełnieniem kolekcji archiwaliów i fotografii w Muzeum Katyńskim. Sławomir Z. Frątczak, Kierownik Muzeum Katyńskiego Poniżej prezentujemy wykaz materiałów ofiarowanych do zbiorów Muzeum Katyńskiego: LP. PRZEDMIOT UWAGI 1. Dowód osobisty akademicki przerwany na pół 2. Wykaz wykładów i ćwiczeń Nr 2155 brak fotografii 3. Legitymacja osobista Nr 8/34 4. Legitymacja osobista Nr 11/36 5. Legitymacja na rok szkolny 1915/16 Nr 111 6. Paszport do podróży Nr 11907/17 7. Książeczka żołdu Szkoła Podchorążych WP 8. Legitymacja Baon Sztab. 32 p.p. 9. Legitymacja członka rzeczywistego Ligii Obrony Powietrznej Państwa Nr 1035/1924 10. Tymczasowa legitymacja Dow. Baonu Za[pasowego 32 p.p 11. Dokument mianowania na podporucznika piech. z dn. 1.9.19 r. 12. Życiorys podporucznika 1 str. maszynopisu 13. Pismo z KOP Nr 301-35 Wilno 14. Pismo z KOP o wręczenie honorowej odznaki KOP, z dn. 6/IV.1935 r. 15. Pismo MSW KOP dot. sprostowania nazwiska i imienia ODPIS 16. Pismo Dow. 32 P.P. Kobryń, dn. 171 VII.21 r. uprawniające do noszenia odznaki honorowej 17. Protokół ze strzelania z dnia 14 VI 1928 r. Pismo z Ofic. Szkoły Piechoty z dnia 28 kwietnia 1927 r. dot. duplikatu świadectwa ukończenia Szkoły Podchorążych Nr 69 18. Awers: Min. Spraw Woj. Dep. III Artylerii dot. otrzymania starszeństwa. Rewers: Pismo 10 p. Kaniowskiego artylerii polowej 19. Odpis uzyskania stopnia por. ze starszeństwem 20. Świadectwo Gł. Centrum Wyszkolenia Kobryń 28 VII 1921 21. Życiorys Pisany odręcznie, 1 strona 22. Cenzura ukończenia „Szkoły Lubelskiej” rok. szk. 1910/11, kl. II B 23. Cenzura ukończenia „Szkoły Lubelskiej” rok. szk. 1911/12, kl. III B 24. Cenzura ukończenia „Szkoły Lubelskiej” rok. szk. 1912/13 kl. IV l 25. Cenzura ukończenia „Szkoły Lubelskiej” rok. szk. 1913/14 kl. V 26. Cenzura ukończenia „Szkoły Lubelskiej” rok. szk. 1914/15 kl. VI 27. Ocena sprawowania, pilności, uwagi i postępów w nauce 8 kl. Szkoły Realnej kl.7 28. Pismo z UW z dn. 21 IV 1927 r. dot. przesłania świadectwa 29. Ślubowanie UW z dn. 9 grudnia 1921 30. Karta Ewidencyjna 31. Karta Ewidencyjna 32. Pismo Dow. 32 p.p legitymacja tymczasowa 33. UW, Zaświadczenie z dn. 14/XI 1922 34. UW, Zaświadczenie z dn. 14/IX 1923 35. Poświadczenie służby 36. Zaświadczenie UW o przyjęciu na Wydział Prawa z dnia. 21 marca 1949 r. 37. Akt zgonu wydany przez Sąd Grodzki w Gdańsku Zg. 390/47 dn. 19 lipca 1948 38. Odpis skrócony aktu zgonu wyd. przez Urząd Stanu Cywilnego dn. 25. 05. 2004 r. 39. Nekrologi Wincentego Smoleńskiego z Gazety Warszawskiej z 1924 r. – dziadka 3 szt. FOTOGRAFIE 1. Fotografie Dzidków Marii i Wincentego 2 szt. 2. Fotografie Rodziców i jego córki Marii i Zofii 2 szt. 3. Fotografia T. S z 1917 r. Student UW 4. Fotografia grupowa z kursu obrony przeciwpożarowej z Szkole Gazowej w Warszawie 15 X 1926 – 15 XI 1926 5. Fotografia T. S. ucznia Szkoły Lubelskiej 6. Fotografia legitymacyjna z odbitą pieczątką 7. Fotografia grupowa Brześć 1928 r. 8. Fotografia grupowa w mundurach wyk. Przez „Studio” Wieluń w pass partu 9. Fotografia grupowa w mundurach, Wilno 1935, Wojskowy Sąd Rejonowy 10. Fotografia grupowa Lublin Wtorek dn. 3/VI 1913, kl. IV A i B Szkoły Realnej im. J. Zamojskiego 11. Zdjęcie małoletniego T. S. 1899 r. 12. Kopia i oryginał fotografii T. S. w mundurze 13. Fotografia T. S. w mundurze 14. Fotografia T. S. w mundurze całościowa 15. Fotografia (kartka pocz.) T. S. w mundurze, Warszawa, 31. 8. 1919 16. Fotografia (kartka pocz.) podchorąży T. O. w mundurze, 1918 r. 17. Fotografie – różne 17 szt. DOKUMENTY OJCA STEFANA SMOLEŃSKIEGO 1. Legitymacja Urzędnicza nr 62 2. Życzenia od pracowników Fabryki „Parowóz” 3. Pismo MSW dot. czasowego sprawowania stanowiska z-cy Dyrektora G.U.Z.A. 4. Zaświadczenie MSW G.U.Z.A. z dn. 1 września 1921 r. 5. Zaświadczenie MSW G.U.Z.A. z dn. 21 sierpnia 1919 r. 6. Zaświadczenie MSW G.U.Z.A. z dn.11 lipca 19?? 7. Zaświadczenie MSW G.U.Z.A. z dn. 28 lutego 1920 r. 8. Zaświadczenie MSW G.U.Z.A. z dn. 21 sierpnia 1920 r. 9. Wykaz osobisty MSW G.U.Z.A z dnia 15 sierpnia 1920 r. 10. Dekret Ewakuacyjny MSW G.U.Z.A z dnia 5 1920 r. 11. Okólnik nr 80 o likwidacji G.U.Z.A. 12. Wycinek z gazety z fotografią dyr. Smoleńskiego podczas wręczania krzyży orderu Polonia Restituta” Dziennik Rozkazów Wojskowych dnia 25 września 1919 r. Dziennik Personalny Nr 16 Rok VIII, Warszawa 11 czerwca 1927 r.
Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Historia publikacji
Jak korzystać z serwisu?
Dział „Aktualności”
W dziale „Aktualności” publikowane są najnowsze informacje o wydarzeniach powiązanych z Muzeum Katyńskim. Kolejne artykuły prezentowane są w kolejności chronologicznej począwszy od najnowszego. Na stronie przedstawione są skróty pięciu ostatnich opublikowanych informacji. Aby przejść do całości artykułu należy kliknąć na zamieszczony pod wstępem do każdego tekstu odnośnik „Czytaj dalej”.

Na dole listy artykułów znajduje się pole nawigacji umożliwiające przejście do kolejnej strony archiwum, a tym samym do starszych publikacji. Aby ułatwić poruszanie się po archiwalnych materiałach, oprócz możliwości przejścia na kolejną stronę poprzez kliknięcie w jej numer, zastosowano nawigację w postaci strzałek. Strzałka pojedyncza „>” przenosi użytkownika do następnej (lub poprzedniej „<“) strony względem tej, na której się aktualnie znajduje, natomiast podwójna „>>” powoduje przejście do ostatniej strony zawierającej najstarszy opublikowany materiał (lub pierwszej „<<“).
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyświetlenie artykułów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać wybraną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na liście zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.

Wyniki wyszukiwania można też zawęzić do wybranego przedziału czasowego. W tym celu należy ustawić zakres dat wybierając określone wartości w polach znajdujących się poniżej obszaru wyszukiwania.

Sekcja „Historia publikacji” umożliwia wyświetlenie artykułów zamieszczonych w archiwum w konkretnych miesiącach danego roku.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi