18 Lutego 2011
Notka prasowa dot. działalności Muzeum Katyńskiego
W ostatnich dniach na stronie internetowej http://superwizjer.onet.pl/43943,katyn-na-sprzedaz,aktualnosc.html ukazała się zapowiedź filmu Katyń na sprzedaż, który miał zostać wyemitowany w stacji TVN w programie Superwizjer w dniu 14 lutego 2011 r. o godz. 23.30.
Zapowiedź emisji filmu „Katyń na sprzedaż” miała miejsce również na antenie stacji TVN, w dniach poprzedzających planowaną emisję. W ślad za informacjami na wymienionej stronie internetowej oraz z telewizji TVN informację o treściach zawartych w filmie powieliły inne środki masowego przekazu, m.in. prestiżowy portal newsweek.pl. 

Wersja tekstowa tej zapowiedzi zawierała szereg daleko idących sformułowań, z których szczególnie bulwersującym jest zapis dotyczący Muzeum Wojska Polskiego, cyt.: Film demaskuje również instytucję podległą Muzeum Wojska Polskiego i MON. Chodzi o tzw. Muzeum Katyńskie, które zamiast być mauzoleum polskiej pamięci, od kilku lat istnieje jedynie wirtualnie. Polskie relikwie przechowywane są w magazynach w fatalnych warunkach. Muzeum nie udostępnia zbiorów, choć wydawane są setki tysięcy złotych na ustawiane konkursy dotyczące projektów przebudowy, tajemnicze wizualizacje i inne projekty. To opowieść o tym jak na Katyniu można robić kasę – dodajmy za publiczne pieniądze. Kierownik placówki to kompromitacja. Trzeba go posłuchać. Trzeba go zobaczyć.

Muzeum Katyńskie pozostaje największym i najważniejszym mauzoleum poświęconym tragicznym losom oficerów Wojska Polskiego. Powstała dzięki resortowi Obrony Narodowej – personalnie zaś ówczesnemu jego wiceministrowi Bronisławowi Komorowskiemu, aprobującemu latem 1992 r. prośbę płk Zbigniewa Święcickiego (ówczesnego dyrektora MWP) o złożeniu do zbiorów nowotworzonego oddziału Muzeum relikwii katyńskich, wydobytych z dołów śmierci w Charkowie i Miednoje (a następnie także z Katynia); otworzono tym samym nową kartę w dziejach muzealnictwa polskiego. 

Liczące ponad 30 tys. muzealiów zbiory Muzeum Katyńskiego (w tym ponad 18. tys. „relikwi”, z których ponad 6 tys. liczy depozyt Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa) przechowywane są w odpowiednich warunkach. Znajdują się pod stałą kontrolą służb konserwatorskich własnych, jak też najlepszych specjalistycznych pracowni w kraju, potwierdzających należytą dbałość MWP o powierzone jego pieczy pamiątki katyńskie. Dostępna jest na ten temat dokumentacja, której nie wykorzystali autorzy wspomnianego filmu. 
Wszystkie obiekty pozyskane w wyniku prace ekshumacyjnych zostały poddane konserwacji w pracowniach Muzeum Wojska Polskiego i wyspecjalizowanych pracowniach. Było to zadanie prekursorskie, gdyż dotychczas prac takich w Polsce nie prowadzono.

Od 1994 r. Muzeum Wojska Polskiego finansowane przez MON wyłącznie z własnych środków budżetowych utrzymywało zarówno działalność placówki, jak i jego siedzibę. Działalność Muzeum Wojska – w tym jego oddziału Muzeum Katyńskie –poddawana była wielokrotnie wewnętrznym i zewnętrznym kontrolom, które nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości w działalności merytorycznej, konserwatorskiej i finansowej. Autorzy filmu nie zwracali się do Działu Finansowo-Księgowego Muzeum o żadne materiały, nie próbowali uzyskać informacji od Głównego Księgowego.

W styczniu 2009 r. Muzeum Katyńskie, udostępniające dotąd swe zbiory w Forcie im. J.H. Dąbrowskiego na Sadybie, zostało czasowo zamknięte, po czym w ciągu kilku miesięcy jego zbiory zostały przewiezione na Cytadelę. Pamiątki katyńskie przenoszone były do nowej siedziby z zachowaniem niezbędnych wymogów konserwatorskich, a następnie złożone w miejscu gwarantującym ich pełne bezpieczeństwo, ale też umożliwiającym dostęp do zasobów w celach naukowych i wystawienniczych na rzecz placówek muzealnych i naukowych krajowych i zagranicznych. Równolegle podjęto działania inwentaryzacyjne i dokumentacyjne, zakończone m. in. pełną digitalizacją ok. 95% całości zbiorów (wykonano ponad 40 000 skanów płaskich, 40 000 fotografii, 116 skanów 3D) – w skali unikatowej w porównaniu z innymi placówkami w Polsce!

30 września 2009 r. ogłoszony został przez MWP międzynarodowy konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną nowej siedziby Muzeum Katyńskiego w Cytadeli Warszawskiej. 8 kwietnia 2010 r. sąd konkursowy złożony z przedstawicieli Muzeum, organizacji Rodzin Katyńskich, MON, Wojskowego Biura Badań Historycznych i Stowarzyszenia Architektów Polskich wybrał do realizacji koncepcję projektową pracowni MAKSA Sp. z o.o. Ani uczestnicy konkursu, ani też inne podmioty nie składały protestów i zażaleń na wyniki konkursu.

Czasowe zamknięcie ekspozycji Muzeum Katyńskiego nie przerwało realizacji innych aspektów działań pozawystawowych. Dla przykładu w 2010 r. Muzeum dokonało wypożyczeń (głównie do innych instytucji muzealnych), współpracowało w realizacji cudzych wystaw planszowych oraz publikacji. Muzeum współpracowało z licznymi instytucjami, zarówno centralnymi (jak NBP i Poczta Polska), jak i regionalnymi oraz lokalnymi. Muzeum stale współpracowało z mediami ogólnopolskimi (w tym również ze stacją TVN), udzieliło także ponad 350 konsultacji i informacji. Muzeum jest również zaangażowane w akcję sadzenia Dębów Katyńskich.

Pełna informacja o bieżących pracach budowanego w nowej siedzibie Muzeum Katyńskiego dostępną oraz jego działaniach dostępna jest na stronie internetowej www.muzeumwp.pl; www.muzeumkatynskie.pl. Nota bene – jest to jedyny wirtualny aspekt w doczesnych działaniach placówki, która cały swój wysiłek zarówno intelektualny, jak i materialny nakierowuje na tworzenie nowej wystawy i to w nowej jej siedzibie realizowanej w myśl obowiązujących wzorców w muzealnictwie. 
Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Historia publikacji
Jak korzystać z serwisu?
Dział „Aktualności”
W dziale „Aktualności” publikowane są najnowsze informacje o wydarzeniach powiązanych z Muzeum Katyńskim. Kolejne artykuły prezentowane są w kolejności chronologicznej począwszy od najnowszego. Na stronie przedstawione są skróty pięciu ostatnich opublikowanych informacji. Aby przejść do całości artykułu należy kliknąć na zamieszczony pod wstępem do każdego tekstu odnośnik „Czytaj dalej”.

Na dole listy artykułów znajduje się pole nawigacji umożliwiające przejście do kolejnej strony archiwum, a tym samym do starszych publikacji. Aby ułatwić poruszanie się po archiwalnych materiałach, oprócz możliwości przejścia na kolejną stronę poprzez kliknięcie w jej numer, zastosowano nawigację w postaci strzałek. Strzałka pojedyncza „>” przenosi użytkownika do następnej (lub poprzedniej „<“) strony względem tej, na której się aktualnie znajduje, natomiast podwójna „>>” powoduje przejście do ostatniej strony zawierającej najstarszy opublikowany materiał (lub pierwszej „<<“).
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyświetlenie artykułów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać wybraną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na liście zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.

Wyniki wyszukiwania można też zawęzić do wybranego przedziału czasowego. W tym celu należy ustawić zakres dat wybierając określone wartości w polach znajdujących się poniżej obszaru wyszukiwania.

Sekcja „Historia publikacji” umożliwia wyświetlenie artykułów zamieszczonych w archiwum w konkretnych miesiącach danego roku.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi