19 Maja 2016
Upamiętnienie zamordowanych w Kalininie i pochowanych w Miednoje policjanta Jana Ozimka i jego syna Stanisława
15 maja br. w Kolbuszowej miało miejsce ważne wydarzenie historyczne. Upamiętnienie ojca – policjanta i jego syna, Jana i Stanisława Ozimków, figurujących w sowieckich dokumentach dotyczących ofiar zbrodni katyńskiej. Społeczeństwo miasta i zaproszeni goście wzięli udział w patriotycznej mszy św., uroczystościach na cmentarzu oraz na Rynku Miejskim.
Upamiętnienie zamordowanych rozpoczęła koncelebrowana msza św. której przewodniczył  ks. Lucjan Szumierz. Po zakończeniu liturgii wszyscy udali się na cmentarz, gdzie na rodzinnym grobowcu umieszczono ziemię z Miednoje przywiezioną przez Stowarzyszenie Motocyklistów „Patria” z Rzeszowa. Następnie uczestnicy przeszli na Rynek Miejski, gdzie Rodzina posadziła „Dąb Pamięci”. Przemawiający, wspominając zastrzelonych, podkreślali historyczny i etyczny wymiar wydarzenia. Wygłaszając laudację nawiązywali do wychowania w rodzinie policyjnej. Przez kontekst wykraczający poza ramy tej rodziny wnioskowali o wartościach jakim hołdowały rodziny policyjne II Rzeczypospolitej Polskiej, o ich zasługach dla Ojczyzny. Budując most pokoleniowy apelowali, aby znając przeszłość w sposób świadomy budować przyszłość, abyśmy nie byli skazani na powtarzanie naszej historii.

W uroczystościach wzięło czynny udział społeczeństwo miasta i szkoły, które nie tylko wystawiły poczty sztandarowe, ale też przygotowały autorski występ poetycko – muzyczny prowadzony przez mgr Jarosława Mazura nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1. Ważnym akcentem patriotycznym była obecność grupy rekonstruktorów w mundurach z epoki, która przez odwołanie do tradycji stanowiła pomost między przeszłością a dniem obecnym. Zauważalna była obecność Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. z siedzibą w Katowicach oraz aktywny udział Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. , której przedstawiciele prowadzili uroczystość (insp. Sławomir Cisowski) i zorganizowali wystawę plenerową dokumentującą prace sondażowo – ekshumacyjne w Miednoje (Aleksander Załęski).

Niezwykle patriotyczny charakter  nadała wydarzeniu oprawa ceremoniału policyjnego, nad którą czuwali przedstawiciele Komendy Głównej Policji z Warszawy. Uroczystość zakończył koncert orkiestry policyjnej z Katowic oraz pokaz musztry w wykonaniu kompanii policji z Rzeszowa. 
Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Historia publikacji
Jak korzystać z serwisu?
Dział „Aktualności”
W dziale „Aktualności” publikowane są najnowsze informacje o wydarzeniach powiązanych z Muzeum Katyńskim. Kolejne artykuły prezentowane są w kolejności chronologicznej począwszy od najnowszego. Na stronie przedstawione są skróty pięciu ostatnich opublikowanych informacji. Aby przejść do całości artykułu należy kliknąć na zamieszczony pod wstępem do każdego tekstu odnośnik „Czytaj dalej”.

Na dole listy artykułów znajduje się pole nawigacji umożliwiające przejście do kolejnej strony archiwum, a tym samym do starszych publikacji. Aby ułatwić poruszanie się po archiwalnych materiałach, oprócz możliwości przejścia na kolejną stronę poprzez kliknięcie w jej numer, zastosowano nawigację w postaci strzałek. Strzałka pojedyncza „>” przenosi użytkownika do następnej (lub poprzedniej „<“) strony względem tej, na której się aktualnie znajduje, natomiast podwójna „>>” powoduje przejście do ostatniej strony zawierającej najstarszy opublikowany materiał (lub pierwszej „<<“).
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyświetlenie artykułów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać wybraną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na liście zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.

Wyniki wyszukiwania można też zawęzić do wybranego przedziału czasowego. W tym celu należy ustawić zakres dat wybierając określone wartości w polach znajdujących się poniżej obszaru wyszukiwania.

Sekcja „Historia publikacji” umożliwia wyświetlenie artykułów zamieszczonych w archiwum w konkretnych miesiącach danego roku.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi