06 Marca 2014
Działo się 5 marca 1940 r.
We wtorek - 5 marca 1940 r. ukazał się oficjalny sowiecki komunikat głoszący: o zakończeniu z dniem 27 II wytyczania nowej granicy niemiecko-sowieckiej (postawiono 2 820 słupów granicznych na 1500-kilometrowej granicy)
Komunikat rządu sowieckiego – relacjonował w korespondencji ze stolicy ZSRR nowojorski „Nowy Świat” następnego dnia – uważany jest w rosyjskich kołach rządowych za formalne wykreślenie Rzeczypospolitej Polskiej [...] z liczby państw istniejących.
Tego samego dnia - na wniosek ludowego komisarza spraw wewnętrznych Ławrientija Berii (określającego byłych oficerów armii polskiej przebywających w sowieckich obozach jenieckich jako zawziętych wrogów władzy sowieckiej, pełnych nienawiści do ustroju sowieckiego) - Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) podjęło „najściślej tajną” decyzję o dokonaniu zbrodni katyńskiej: znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób, byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i służby więziennej oraz znajdujących się w więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi 11 tys. osób, członków różnorakich k-r [kontrrewolucyjnych] szpiegowskich i dywersyjnych organizacji, byłych obszarników, fabrykantów, byłych polskich oficerów, urzędników i zbiegów.
Sprawy [...] rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary - rozstrzelanie.
Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia. [Za: Katyń. Dokumenty ludobójstwa, Warszawa 1992, s. 35, 37, 39 i 41]
Cytowana powyżej decyzję podjęli członkowie najwyższej władzy politycznej ZSRR (Biura Politycznego KC WKP/b/): Józef Stalin (odręczny podpis), Michaił Kalinin (notatka protokolanta: „za"), Anastas Mikojan (odręczny podpis), Wiaczesław Mołotow (odręczny podpis) i Kliment Woroszyłow (notatka protokolanta: „za"). Biorąc jednak pod uwagę fakt, że Mołotow był także premierem (przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych), należałoby uznać faktyczną odpowiedzialność za zbrodnię katyńską także centralnych władz państwowych ZSRR.
W dziesięć dni później - 15 marca 1940 r. rozstrzelano w Katyniu – pierwszych 13 jeńców z obozu w Kozielsku, wywiezionych stamtąd tydzień wcześniej.
22 marca 1940 r., Moskwa – w ślad za decyzją z 5 marca, ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRR [minister Spraw Zagranicznych] Ławrientij Beria wydał rozkaz o „rozładowaniu” więzień, w myśl której wywieziono z aresztów w Baranowiczach, Brześciu, Drohobyczu, Lwowie, Łucku, Pińsku, Równem, Stanisławowie, Tarnopolu i Wilejce (oraz z więzień na terenie Białostocczyzny), a następnie rozstrzelano co najmniej 7 305 więźniów.
W wybranych pamiętnikach znalezionych w trakcie niemieckich ekshumacji w Katyniu (wiosną i latem 1943 r.) pod datą 5 marca 1940 r. znajdujemy zapiski: 
• Ppor. rez. Dobiesława Jakubowicza (w kalendarzyku kieszonkowym na rok 1939 wydanym przez Zakłady Elektryczno-Pomiarowe Precyzyjno-Mechaniczne ,,POMIAR" w Katowicach) - 5 marca 1940 r. Listy były. Wydali talony na pisanie listów. Chandra mnie dręczy. Kochanie.
• Kpt. Józefa Trepiaka (w kalendarzu terminowym na rok 1939 wydanym przez Komunalny Bank Kredytowy w Poznaniu) - 5 marca 1940 r. Dość zimno, śnieżna zamieć. Nie wychodziłem prawie, czytając Portrait of Clare Fr. Brett Youme. Napisałem długi list do Toni, wysłałem przez kpt. Pszenicznego wiecz.[orem] kasza z rybami [...] kasza.
• Ppor. rez. Maksymiliana Trzepałki (w notesie) - Dzień 5.03. Pogoda fatalna, śnieg sypie już trzeci dzień z rzędu zaspy straszne i śniegi b[ardzo] d[uże]. Życie płynie w strasznej tęsknocie, z każdym dniem się powiększa, bo nie wiadomo co z nami będzie, gdzie i dokąd pojedziemy? Czekam na list — odpowiedź od p. Borysa (?) z Ołtarzewa, do którego pisałem jeszcze 22 listopada 1939 roku. Pisałem również do brata 2.01. i też nie mam odpowiedzi, a tak strasznie niepokoi mnie los jego, bo widziałem się z nim 19.09.1939 we Włodzimierzu, jak byli już bolszewicy. Ciekawym bardzo czy dojechał?
• Ppor. rez. Henryka Szteklera (spisane w rubrykach dziennych kalendarzyka kieszonkowego) - Marzec, 5 wtorek. Dzisiaj miałem brzydki sen (tak jak poprzednio) i otrzymałem z domu kartkę. Janek też.
Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Historia publikacji
Jak korzystać z serwisu?
Dział „Aktualności”
W dziale „Aktualności” publikowane są najnowsze informacje o wydarzeniach powiązanych z Muzeum Katyńskim. Kolejne artykuły prezentowane są w kolejności chronologicznej począwszy od najnowszego. Na stronie przedstawione są skróty pięciu ostatnich opublikowanych informacji. Aby przejść do całości artykułu należy kliknąć na zamieszczony pod wstępem do każdego tekstu odnośnik „Czytaj dalej”.

Na dole listy artykułów znajduje się pole nawigacji umożliwiające przejście do kolejnej strony archiwum, a tym samym do starszych publikacji. Aby ułatwić poruszanie się po archiwalnych materiałach, oprócz możliwości przejścia na kolejną stronę poprzez kliknięcie w jej numer, zastosowano nawigację w postaci strzałek. Strzałka pojedyncza „>” przenosi użytkownika do następnej (lub poprzedniej „<“) strony względem tej, na której się aktualnie znajduje, natomiast podwójna „>>” powoduje przejście do ostatniej strony zawierającej najstarszy opublikowany materiał (lub pierwszej „<<“).
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyświetlenie artykułów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać wybraną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na liście zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.

Wyniki wyszukiwania można też zawęzić do wybranego przedziału czasowego. W tym celu należy ustawić zakres dat wybierając określone wartości w polach znajdujących się poniżej obszaru wyszukiwania.

Sekcja „Historia publikacji” umożliwia wyświetlenie artykułów zamieszczonych w archiwum w konkretnych miesiącach danego roku.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi