19 Grudnia 2013
Kierownik Muzeum Katyńskiego członkiem ROPWiM.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył w Warszawie akty nominacyjne - członkom Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Wśród wybranych na nową 4-letnią kadencję Rady znalazł się kierownik Muzeum Katyńskiego Oddziału Muzeum Wojska Polskiego – Sławomir Z. Frątczak.
Zadaniem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa jest działalność na niwie zachowywania pamięci o walce i męczeństwie narodu polskiego, a także opieka nad miejscami martyrologii na ziemiach polskich i zagranicą. Jej przewodniczącym jest prof. Władysław Bartoszewski; natomiast Sekretarzem generalnym Rady jest prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert.

Wręczając nominacje minister Bogdan Zdrojewski podziękował nowym członkom za ich gotowość do działania i podczas uroczystości powiedział m.in.: Rozpoczyna się nowy okres wspólnej pracy w obszarze niezwykle istotnym, wymagającym olbrzymiej wiedzy i empatii. Dotyczy to ważnych spraw polskich w Polsce i poza granicami kraju. Podczas spotkania prof. Władysław Bartoszewski wyraził wielką satysfakcję z działań Rady w latach 2011-2013, dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert zaś - przedstawił obszerną informację o  prowadzonych przez ROPWiM  działaniach. Wzmiankował  również o najbliższych planowanych wydarzeniach – głównie związanych ze zbliżającymi się okrągłymi rocznicami w latach 2014 i 2015.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa jest ciałem społecznym powoływanym na 4-letnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od 17 grudnia br. skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przedstawia się następująco:
prof. Władysław Bartoszewski - przewodniczący
Teresa Hernik - wiceprzewodnicząca
dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert - sekretarz
dr Eleonora Bergman
dr Jan Stanisław Ciechanowski
dr Piotr M.A. Cywiński
prof. Edmund Dmitrow
Sławomir Zygmunt  Frątczak
gen. bryg. dr Wiesław Grudziński
bp Polowy Józef Guzdek
Bolesław Hozakowski
dr Andrzej Kamiński
dr Łukasz Kamiński
płk. prof. Krzysztof Komorowski
Olga Krzyżanowska
Krzysztof Münnich
prof. Stanisław Sławomir Nicieja
prof. Małgorzata Omilanowska [Podsekretarz Stanu w MKiDN]
prof. Jacek Salij OP
Waldemar Strzałkowski
prof. Tomasz Szarota
prof. Jan Sziling
prof. Paweł Śpiewak
prof. Leszek Żukowski
Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Historia publikacji
Jak korzystać z serwisu?
Dział „Aktualności”
W dziale „Aktualności” publikowane są najnowsze informacje o wydarzeniach powiązanych z Muzeum Katyńskim. Kolejne artykuły prezentowane są w kolejności chronologicznej począwszy od najnowszego. Na stronie przedstawione są skróty pięciu ostatnich opublikowanych informacji. Aby przejść do całości artykułu należy kliknąć na zamieszczony pod wstępem do każdego tekstu odnośnik „Czytaj dalej”.

Na dole listy artykułów znajduje się pole nawigacji umożliwiające przejście do kolejnej strony archiwum, a tym samym do starszych publikacji. Aby ułatwić poruszanie się po archiwalnych materiałach, oprócz możliwości przejścia na kolejną stronę poprzez kliknięcie w jej numer, zastosowano nawigację w postaci strzałek. Strzałka pojedyncza „>” przenosi użytkownika do następnej (lub poprzedniej „<“) strony względem tej, na której się aktualnie znajduje, natomiast podwójna „>>” powoduje przejście do ostatniej strony zawierającej najstarszy opublikowany materiał (lub pierwszej „<<“).
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyświetlenie artykułów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać wybraną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na liście zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.

Wyniki wyszukiwania można też zawęzić do wybranego przedziału czasowego. W tym celu należy ustawić zakres dat wybierając określone wartości w polach znajdujących się poniżej obszaru wyszukiwania.

Sekcja „Historia publikacji” umożliwia wyświetlenie artykułów zamieszczonych w archiwum w konkretnych miesiącach danego roku.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi