Wybierz rok
1941
Poniżej przedstawiamy opracowane przez prof. Andrzeja Krzysztofa Kunerta kalendarium Zbrodni Katyńskiej.
Wybierz miesiąc
STY
LUT
MAR
KWI
MAJ
CZE
LIP
SIE
WRZ
LIS
GRU
Kalendarium Zbrodni Katyńskiej
22 VI 1941 r.
22 VI 1941 r.
Agresja Rzeszy Niemieckiej na ZSRR.
3 VII 1941 r., Moskwa
3 VII 1941 r.
W pierwszym przemówieniu radiowym po napaści Rzeszy Niemieckiej na ZSRR, Stalin usiłuje wytłumaczyć podpisanie niemiecko-sowieckiego paktu o nieagresji z 23 VIII 1939 r.: „Może ktoś zapytać: jakże mogło się zdarzyć, że Rząd Radziecki zdecydował się na zawarcie paktu o nieagresji z takimi wiarołomnymi ludźmi i potworami jak Hitler i Ribbentrop? [...] Czy Rząd Radziecki mógł odrzucić tego rodzaju propozycję? Sądzę, że ani jedno pokojowo usposobione państwo nie może odrzucić paktu pokojowego z sąsiednim mocarstwem nawet wtedy, gdy na czele tego mocarstwa stoją takie potwory i tacy ludożercy jak Hitler i Ribbentrop”.
30 VII 1941 r., Londyn
30 VII 1941 r.
Podpisanie polsko-sowieckiego układu (tzw. układu Sikorski–Majski), przywracającego stosunki dyplomatyczne między oboma krajami.
12 VIII 1941 r., Moskwa
12 VIII 1941 r.
Dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRR o tzw. amnestii dla „wszystkich obywateli polskich, pozbawionych obecnie wolności na terytorium sowieckim w charakterze jeńców wojennych lub na innych wystarczających podstawach”. Wydana tego samego dnia w ślad za tym dekretem decyzja Biura Politycznego KC WKP(b) nakazuje zwolnienie „wszystkich jeńców wojennych i internowanych wojskowych byłej armii polskiej”. Według notatki Berii dla Stalina z 15 I 1943 r. w wyniku dekretu o amnestii zwolniono z „więzień, obozów, miejsc zesłania i deportacji” 389 041 obywateli polskich
14 VIII 1941 r., Moskwa
14 VIII 1941 r.
Podpisanie polsko-sowieckiej umowy wojskowej o tworzeniu Armii Polskiej w ZSRR, której dowódcą został (zwolniony 4 VIII z więzienia na Łubiance) gen. dyw. Władysław Anders. Kierownikiem specjalnego referatu w sztabie i pełnomocnikiem dowódcy Armii Polskiej w ZSRR ds. poszukiwania na terytorium ZSRR zaginionych polskich jeńców wojennych został rtm. Józef Czapski.
1
Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Jak korzystać z serwisu?
Wybór lat w Kalendarium
Strona Kalendarium Zbrodni Katyńskiej domyślnie przywołuje rok 1939 - na co wskazuje oznaczenie tej daty na linii czasu umieszczonej na górze strony. Poniżej wyświetlone są skróty artykułów dotyczących wydarzeń z wybranego okresu. Aby zmienić przeglądany rok należy na linii czasu zaznaczyć wybraną przez siebie datę. Poruszanie się po kolejnych rocznikach jest możliwe dzięki strzałkom umieszczonym po prawej (późniejsze daty) i lewej (wcześniejsze daty) stronie nawigatora.
Wybór miesięcy
Istnieje możliwość zawężenia przedziału czasowego wyświetlanych informacji do poszczególnych miesięcy wybranego roku. Po prawej stronie linii czasu znajduje się kalendarz, na którym pogrubioną czcionką wyróżnione są miesiące, w których znajdują się opisane wydarzenia. Po kliknięciu na nie, wyświetlone zostaną skróty artykułów poświęconych zdarzeniom z wybranej daty. Aby powrócić do widoku informacji dostępnych dla całego przeglądanego roku, należy kliknąć przycisk „Cały rok” znajdujący się pod linią czasu.
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyszukiwanie opisów wydarzeń odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać poszukiwaną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi