Wybierz rok
1939
Poniżej przedstawiamy opracowane przez prof. Andrzeja Krzysztofa Kunerta kalendarium Zbrodni Katyńskiej.
Wybierz miesiąc
STY
LUT
MAR
KWI
MAJ
CZE
LIP
SIE
WRZ
LIS
GRU
Kalendarium Zbrodni Katyńskiej
31 X 1939 r., Moskwa
31 X 1939 r.
Przemówienie przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (premier) Wiaczesława Mołotowa na nadzwyczajnej sesji Rady Najwyższej ZSRR: „Od czasu zawarcia 23 sierpnia sowiecko-niemieckiego paktu o nieagresji położony został kres nienormalnym stosunkom, które istniały w ciągu szeregu lat między Związkiem Sowieckim a Niemcami. Miejsce wrogości, wszelkimi sposobami podniecanej przez niektóre mocarstwa europejskie, zajęło zbliżenie się i ustanowienie przyjaznych stosunków między ZSRR i Niemcami. Dalsza poprawa tych nowych, dobrych stosunków znalazła swój wyraz w niemiecko-sowieckiej umowie o przyjaźni i o granicy między Związkiem Sowieckim i Niemcami, podpisanej 28 września w Moskwie. [...] Po drugie, należy wskazać na taki fakt, jak wojenne rozgromienie Polski i rozpad państwa polskiego. Sfery rządzące Polski chełpiły się niemało «trwałością» swego państwa i «potęgą» swej armii. Jednakowoż okazało się, że wystarczyło jednego uderzenia [sic] na Polskę, najpierw ze strony armii niemieckiej, a potem – Armii Czerwonej, aby nic się [sic] nie zostało z tego pokracznego dziecięcia [urodliwogo dietiszcza – przekład poprawny: pokracznego bękarta] traktatu wersalskiego, jakie żyło kosztem ucisku narodowości niepolskich. [...] Ideologię hitleryzmu, jak i wszelki inny system ideologiczny można uznawać lub negować – jest to sprawa poglądów politycznych. Ale każdy człowiek zrozumie, że ideologii nie można unicestwić siłą, że nie można z nią skończyć za pomocą wojny. Dlatego też prowadzenie takiej wojny, jak wojny o «unicestwienie hitleryzmu», osłanianej fałszywym hasłem walki o «demokrację», jest nie tylko bezsensowne, ale i zbrodnicze” (cytujemy według urzędowego przekładu na język polski opublikowanego wówczas w Moskwie w postaci osobnej broszury).
1 i 2 XI 1939 r.
1 i 2 XI 1939 r.
Włączenie w skład ZSRR tzw. Ukrainy Zachodniej i tzw. Białorusi Zachodniej (anektowanych ziem wschodnich RP).
od 1 do 4 XI 1939 r.
od 1 do 4 XI 1939 r.
Zgrupowanie wszystkich polskich jeńców–oficerów w obozach w Kozielsku i Starobielsku, zaś policjantów, żandarmów i funkcjonariuszy służb państwowych – w Ostaszkowie.
16 XI 1939 r., Berlin
16 XI 1939 r.
Podpisanie niemiecko-sowieckiego porozumienia o wymianie ludności pochodzenia niemieckiego ze strefy sowieckiej oraz ludności pochodzenia ukraińskiego, białoruskiego i rosyjskiego ze strefy niemieckiej. Według oficjalnego komunikatu agencji TASS: „wszystkie sprawy praktyczne, dotyczące ewakuacji, zostały rozwiązane przez układające się strony w duchu przyjaźni, odpowiadającym istniejącym stosunkom między ZSRR i Niemcami”.
23 XI 1939 r.
23 XI 1939 r.
Zakończenie niemiecko-sowieckiej akcji wymiany polskich jeńców wojennych. Łącznie strona sowiecka przekazała Niemcom przeszło 42 000, zaś strona niemiecka – przeszło 13 000 jeńców polskich. W składzie odesłanej Niemcom grupy jeńców z sowieckiego obozu jenieckiego w Kozielsku znajdował się m.in. poeta Konstanty Ildefons Gałczyński.
12
Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Jak korzystać z serwisu?
Wybór lat w Kalendarium
Strona Kalendarium Zbrodni Katyńskiej domyślnie przywołuje rok 1939 - na co wskazuje oznaczenie tej daty na linii czasu umieszczonej na górze strony. Poniżej wyświetlone są skróty artykułów dotyczących wydarzeń z wybranego okresu. Aby zmienić przeglądany rok należy na linii czasu zaznaczyć wybraną przez siebie datę. Poruszanie się po kolejnych rocznikach jest możliwe dzięki strzałkom umieszczonym po prawej (późniejsze daty) i lewej (wcześniejsze daty) stronie nawigatora.
Wybór miesięcy
Istnieje możliwość zawężenia przedziału czasowego wyświetlanych informacji do poszczególnych miesięcy wybranego roku. Po prawej stronie linii czasu znajduje się kalendarz, na którym pogrubioną czcionką wyróżnione są miesiące, w których znajdują się opisane wydarzenia. Po kliknięciu na nie, wyświetlone zostaną skróty artykułów poświęconych zdarzeniom z wybranej daty. Aby powrócić do widoku informacji dostępnych dla całego przeglądanego roku, należy kliknąć przycisk „Cały rok” znajdujący się pod linią czasu.
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyszukiwanie opisów wydarzeń odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać poszukiwaną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi