Cmentarz wojenny w Miednoje
Cmentarz w Katyniu
Cmentarz w Charkowie
Cmentarz w Miednoje
Cmentarz w Bykowni
Cmentarz wojenny w Miednoje
Teren cmentarza został uformowany jako kurhan, otoczony murem. Mur ten stanowi symboliczną granicę między światem zewnętrznym a ziemią uświęconą krwią Ofiar. Wokół muru położone są imienne epitafia osób, których szczątki spoczywają w 25 mogiłach.

Tutaj każdy członek rodziny odnajdzie nazwisko bliskiej osoby. Ciąg inskrypcji indywidualnych zakończony jest płaskorzeźbami, przedstawiającymi Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 i Krzyż Virtuti Militari. Tabliczki ułożono tak, jakby były pozostałością archeologicznej odkrywki: ujawniają skrywane przez dziesięciolecia miejsce zbrodni. Centralnym punktem cmentarza jest brama pamięci, na której w porządku alfabetycznym możemy przeczytać imiona i nazwiska Pomordowanych. To wielkie, zbiorowe epitafium Ofiar. Ta brama jest otwarta, a stojący w niej krzyż znamionuje zwycięstwo prawdy.

Elementami związanymi z bramą są dwa pylony z godłem Policji Państwowej. Przed bramą widzimy ołtarz–stół ofiarny, miejsce spotkania, ale przede wszystkim sprawowania mszy świętej oraz nabożeństw różnych obrządków. Pod bramą zawieszono dzwon, którego stłumiony dźwięk wydobywa się spod ziemi, co ma symbolizować prawdę niemożliwą do ukrycia nawet pod ziemią. Na powierzchni dzwonu widnieje tekst Bogurodzicy i nazwa „Miednoje”. Każda z mogił zbiorowych ma formę kurhanu, na którym postawiono krzyż. Obrysy mogił zaznaczone są nakładającymi się na siebie żeliwnymi płytami. Wysokie krzyże są jakby wtopione w korony drzew.
Fotografie
Jak korzystać z serwisu?
Interaktywna mapa cmentarzy
Głównym elementem strony jesy mapa przedstawiającą usytuowanie cmentarzy. Wybierając po lewej stronie lokalizację danego cmentarza zostaje wyświetlona karta opisująca dany cmentarz.
Informacje o cmentarzach
Po wybraniu cmentarza, poniżej mapy zostaną wyświetlone informacje dotyczące danej lokalizacji. Dostępna jest tu historia każdego miejsca, jego dokładne położenie, związane z nim prace i odkrycia. Po prawej stronie, w sekcji „Fotografie” znajdują się aktualne zdjęcia wybranego Cmentarza z wyszczególnieniem charakterystycznych elementów zlokalizowanych na jego terenie.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi