28 IX 1939 r.
28 IX 1939 r.
Czwarty rozbiór Polski w postaci Niemiecko-sowieckiego układu o przyjaźni i granicy (tytuł w wersji sowieckiej, zaś w wersji niemieckiej: Niemiecko-sowieckiego układu granicznego i sprzymierzeńczego), podpisany w imieniu rządów Rzeszy Niemieckiej i ZSRR przez ministra spraw zagranicznych Rzeszy Ribbentropa oraz premiera Mołotowa (nazywany czasem tzw. drugim paktem Ribbentrop–Mołotow). Jego tekst, zaczynający się stwierdzeniem: „Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd ZSRR po upadku byłego Państwa Polskiego uważają za swe wyłączne zadanie przywrócić na tych obszarach spokój i porządek”, mówił o ustaleniu „granicy obustronnych interesów państwowych na obszarze byłego Państwa Polskiego” i uznawał tę granicę za „ostateczną”. Do układu dołączono trzy protokoły dodatkowe. Pierwszy (poufny) zapowiadał możliwość przesiedlenia osób pochodzenia niemieckiego ze strefy sowieckiej do niemieckiej oraz osób pochodzenia ukraińskiego i białoruskiego ze strefy niemieckiej do sowieckiej. Drugi (tajny, zmieniający tajny protokół dodatkowy do paktu z 23 VIII) zastępował graniczną linię Wisły linią Bug–San, przekazując Litwę do strefy wpływów ZSRR, zaś woj. lubelskie i część woj. warszawskiego – do strefy niemieckiej (Rzeszy miało przypaść 48 %, zaś ZSRR – 52 % terytorium Polski). Trzeci (tajny) protokół dodatkowy głosił: „Obie strony nie dopuszczą na ich terytoriach polskiej agitacji [polskaja agitacja, polnische Agitation], wymierzonej przeciwko terytorium drugiej strony. Będą one dławiły na swoich terytoriach początki takiej agitacji oraz udzielały sobie wzajemnie informacji o przedsiębranych w tym celu zarządzeniach”. Do istnienia tego protokołu dodatkowego władze Rosji przyznały się – po 50 latach zaprzeczeń – dopiero w 1992 r. „Czułem się na Kremlu jak wśród starych towarzyszy partyjnych” – powiedział później Ribbentrop w rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Włoch Galeazzo Ciano.
Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Jak korzystać z serwisu?
Wybór lat w Kalendarium
Strona Kalendarium Zbrodni Katyńskiej domyślnie przywołuje rok 1939 - na co wskazuje oznaczenie tej daty na linii czasu umieszczonej na górze strony. Poniżej wyświetlone są skróty artykułów dotyczących wydarzeń z wybranego okresu. Aby zmienić przeglądany rok należy na linii czasu zaznaczyć wybraną przez siebie datę. Poruszanie się po kolejnych rocznikach jest możliwe dzięki strzałkom umieszczonym po prawej (późniejsze daty) i lewej (wcześniejsze daty) stronie nawigatora.
Wybór miesięcy
Istnieje możliwość zawężenia przedziału czasowego wyświetlanych informacji do poszczególnych miesięcy wybranego roku. Po prawej stronie linii czasu znajduje się kalendarz, na którym pogrubioną czcionką wyróżnione są miesiące, w których znajdują się opisane wydarzenia. Po kliknięciu na nie, wyświetlone zostaną skróty artykułów poświęconych zdarzeniom z wybranej daty. Aby powrócić do widoku informacji dostępnych dla całego przeglądanego roku, należy kliknąć przycisk „Cały rok” znajdujący się pod linią czasu.
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyszukiwanie opisów wydarzeń odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać poszukiwaną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi