Budowa Muzeum
Obecnie trwają prace nad przeniesieniem Muzeum Katyńskiego do nowej siedziby na terenie Cytadeli Warszawskiej. Projekt adaptacji budowli dla muzeum został wybrany - 8 kwietnia 2010 r., kiedy to ogłoszone zostały wyniki konkursu na programowo-przestrzenną koncepcję Muzeum Katyńskiego, które ma powstać w budowli i otoczeniu kaponiery w Cytadeli Warszawskiej – dawnej rosyjskiej twierdzy wzniesionej po powstaniu listopadowym w 1830 r. Na konkurs wpłynęły 22 prace. Jury pod przewodnictwem Konrada Kuczy-Kuczyńskiego za najlepszą uznało propozycję stworzoną wspólnie przez zespół pracowni „Maksa Sp. z o.o.”. Muzeum Katyńskie stanowić będzie część narracji związanej z główną siedzibą Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli.

Zgodnie ze zwycięską wizją, ma ono być miejscem pamięci i dokumentowania zbrodni katyńskiej, hołdem oddanym jego ofiarom, a także placówką edukacyjną, w której szczególny nacisk położony został na dotarcie do młodego odbiorcy.

Autorzy wybranej koncepcji [wśród nich twórca koncepcji narracji plastycznej ekspozycji – Jerzy Kalina] - chcą ukazać zbrodnię katyńską zarówno w skali makro – w kontekście europejskiej i światowej historii i polityki, jak i z perspektywy pojedynczego człowieka – poszczególnych oficerów i ich rodzin, ludzi uwikłanych w procesy dziejowe XX wieku. Ekspozycja muzeum ma łączyć przestrzenie o charakterze symbolicznym z nowoczesnymi środkami przekazu, rozmieszczona będzie na dwóch kondygnacjach.

Umożliwi to, w godnych warunkach, realizowanie zasadniczego celu muzeum - czyli dokumentowanie zbrodni katyńskiej i oddanie hołdu jej ofiarom poprzez stworzenie przestrzeni pamięci. Pamiętać należy, że Bohaterami Muzeum Katyńskiego są nie tylko ofiary zbrodni, ale także wszystkie osoby, które przez dziesięciolecia walczyły o ujawnienie prawdy o Katyniu. Muzeum będzie mogło więc stanowić zarówno miejsce spotkań i kontemplacji dla Rodzin Katyńskich, jak również być nowoczesną i nowatorską - placówkę edukacyjną, pozwalającą zapoznać się z podstawowym zakresem informacji dotyczącym tej zbrodni. Szczególny nacisk muzeum kłaść będzie na dotarcie do młodego odbiorcy, poprzez specjalnie przygotowane programy edukacyjne, które będą stanowić nowoczesną lekcję patriotyzmu. Zbrodnia Katyńska, jako jeden z najbardziej skomplikowanych wątków w historii Polski, wymaga szczególnego potraktowania poprzez zastosowanie wyrazistych środków ekspozycyjnych.

W nowej siedzibie Muzeum Katyńskie będzie kontynuować swą misję i Tutaj znajdzie swój dom prawda o Katyniu – jak powiedział wiosną 2010 r.- ówczesny minister obrony narodowej Bogdan Klich, mówiąc o nowej siedzibie Muzeum Katyńskiego, bowiem - Katyń to rana, którą trzeba zagoić. Wierzymy, że taką siłę będzie mieć pamięć i prawda zmaterializowana w tym Muzeum. Wierzymy, że dzięki nim przemoc i kłamstwo zamienimy w prawdę i pojednanie. Prawda o Katyniu będzie służyła przyszłości Polski. To będzie zwycięstwo żołnierzy Katynia.
Ekspozycje Muzeum
INFORMAJCE O EKSPOZYCJACH:

  • Wystawa czasowa pt. „Pamięć nie dała się zgładzić…” w Muzeum Wojska Polskiego


Zbiory
Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorami posiadanymi przez Muzeum Katyńske.
Jak korzystać z serwisu?
Ekspozycje Muzeum Katyńskiego
Sekcja „Ekspozycje Muzeum” zawiera najważniejsze informacje na temat aktualnie prezentowanych wystaw lokalnych oraz terenowych, tj. nazwa wystawy, miejsce ekspozycji, godziny otwarcia i okres w jakim jest ona dostępna dla zwiedzających.
Historia Muzeum Katyńskiego
Dział dotyczący historii Muzeum Katyńskiego zawiera zarówno informacje na temat etapów powstawania Muzeum po dzień dzisiejszy, jak również plany jego dalszego rozwoju, budowy nowej siedziby oraz planowanych wystaw i aktywności. Zapraszamy także do zapoznania się z misją Muzeum i obranymi celami społeczno - edukacyjnymi.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi