Misja Muzeum Katyńskiego
Misja muzeum określona jest przez zapisy w oficjalnym dokumencie jakim jest statut Muzeum WP - macierzystej instytucji “Muzeum Katyńskiego”. Celem Muzeum jest zachowanie gromadzonych zabytków kultury narodowej, związanych z dziejami oręża polskiego, należyte ich utrzymanie oraz udostępnienie do celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych, tak aby służyły nauce oraz popularyzacji wiedzy o polskiej historii wojskowej. Do spełnienia swych zadań Muzeum przede wszystkim:

- gromadzi, opracowuje, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury; - prowadzi działalność naukowo-badawczą i oświatową w zakresie swej specjalności;
- współdziała z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w upowszechnianiu w kraju i za granicą, polskiej historii wojskowej.

Muzeum Katyńskie należy do wyjątkowego typu muzeów - historyczno-martyrologicznego, czyli takich których zadaniem jest przedstawienie Zbrodni Katyńskiej za pomocą “specyficznych” zabytków rzeczowych [muzealiów-relikwii wydobytych z dołów śmierci – w Katyniu, Charkowie i Miednoje] i licznych dokumentów – w ekspozycji stałej Muzeum. Jako jedyne wśród muzeów krajowych, poprzez wystawę stałą w pracy oświatowej stara się realizować program dopełniający edukację historyczną społeczeństwa, w tym szczególnie młodego pokolenia i kształtować postawy patriotyczne – obrazując wszelkie aspekty dotyczące losów Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.

Muzeum Katyńskie, ma też swoje miejsce i rolę do spełnienia w szeroko rozumianej nauce historycznej. Muzeum „statutowo” zobowiązane jest do gromadzenia muzealiów ruchomych - pamiątek przeszłości, które w nauce historycznej stanowią materialne, źródła historyczne. Muzeum opracowując i analizując zabytki przygotowuje je dla wykorzystania przez historyków akademickich. Poza powyższym pełni rolę archiwum, które gromadzi i opracowuje dla naukowców historyczne źródła pisane. Archiwum, do zasobów, którego wchodzą:
- zbiór dokumentów pozyskanych podczas ekshumacji [dotychczasowych i przyszłych];
- zbiór korespondencji pomiędzy obozami i rodzinami jeńców w sprawie poszukiwań z MCK, PCK, Dowództwem AP w ZSRR, Dowództwem 2 Korpusu Polskiego, etc;
- zbiór dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej [ogółem w dniu dzisiejszym w zasobach Muzeum znajduje się ponad 3 500 archiwaliów];
- zbiór dokumentów osobistych i rodzinnych, stanowiących pamiątki po zamordowanych,
- zbiór relacji i opracowań [w tym nagrania na nośnikach medialnych/;
- zbiór ikonograficzny ,w tym zasadniczą część stanowią fotografie zamordowanych wykonane w okresie przed wybuchem wojny, a ponadto dokumentacja fotograficzna miejsc zbrodni [ponad 5 000 fotografii];
- zbiór fotografii z dokumentujących prace ekshumacyjne i dokumentacja fotograficzna zbiorów materialnych muzeum oraz inne związane z tematyką katyńską jak np. uroczystości odsłonięcia pomnik6w, epitafia katyńskie etc.;
- dokumentacja topograficzna miejsc zbrodni i Cmentarzy Wojennych.
Ekspozycje Muzeum
INFORMAJCE O EKSPOZYCJACH:

  • Wystawa czasowa pt. „Pamięć nie dała się zgładzić…” w Muzeum Wojska Polskiego


Zbiory
Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorami posiadanymi przez Muzeum Katyńske.
Jak korzystać z serwisu?
Ekspozycje Muzeum Katyńskiego
Sekcja „Ekspozycje Muzeum” zawiera najważniejsze informacje na temat aktualnie prezentowanych wystaw lokalnych oraz terenowych, tj. nazwa wystawy, miejsce ekspozycji, godziny otwarcia i okres w jakim jest ona dostępna dla zwiedzających.
Historia Muzeum Katyńskiego
Dział dotyczący historii Muzeum Katyńskiego zawiera zarówno informacje na temat etapów powstawania Muzeum po dzień dzisiejszy, jak również plany jego dalszego rozwoju, budowy nowej siedziby oraz planowanych wystaw i aktywności. Zapraszamy także do zapoznania się z misją Muzeum i obranymi celami społeczno - edukacyjnymi.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi