10 Marca 2018
Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa w Siedlcach

W dniach 8-9 marca w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyła się, pod honorowym patronatem Jej Magnificencji Rektor UPH w Siedlcach – dr hab. Tamary Zacharuk, prof. UPH, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. „Sztuka przetrwania. Życie codzienne w ekstremalnych warunkach obozowych w XX – XXI w.”.

Została ona zorganizowana przez Zakład Historii Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego UPH we współpracy z pracownikami naukowymi z Uniwersytetu Stradynia w Rydze (Łotwa), Saratowskiej Filii Instytutu Nauk Prawnych Rosyjskiej Akademii Nauk, Wydziału Filozoficznego Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Państwowego Uniwersytetu w Riazaniu im. S.A. Jesienina, Państwowego Uniwersytetu w Tambowie im. G.R. Dzierżawina (Federacja Rosyjska), przy zaangażowaniu Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego, Koła Doktorantów Nauk Społecznych „Genesis” i Naukowego Koła Doktorantów Historii UPH.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele zarówno polskich, jak i zagranicznych ośrodków naukowych. Swoje referaty wygłosili uczeni z Federacji Rosyjskiej – Państwowego Uniwersytetu w Smoleńsku, Rosyjskiego Uniwersytetu Transportu, Akademii Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej oraz z Uniwersytetu Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy). Polskie ośrodki naukowe reprezentowali przedstawiciele: Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Collegium Civitas, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, a przede wszystkim Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Referaty wygłosili również przedstawiciele innych instytucji: Muzeum Katyńskiego, Muzeum Stutthof Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.
Konferencja została zainaugurowana w Auli Biblioteki Głównej naszego Uniwersytetu przez dr. hab. Mariusza Kubiaka, prof. UPH, Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, który wyraził nadzieję, że obrady Interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej gromadzącej naukowców z różnych dyscyplin naukowych będą sprzyjały wymianie poglądów. Następnie głos zabrał dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH w Siedlcach, Prorektor ds. Nauki odnosząc się do tytułu konferencji podkreślił jej wagę, albowiem w czasach walki o prawa człowieka badania nad obozami zarówno już nie istniejącymi jak i istniejącymi wciąż budzą zainteresowanie nie tylko organizacji humanitarnych ale także naukową refleksję. Jako ostatnia w części inauguracyjnej głos zabrała JM Rektor UPH w Siedlcach, dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH, uroczyście otwierając obrady konferencji.
Dwudniowe obrady zakończyła dyskusja plenarna oraz podsumowanie, dokonane przez prof. dr hab. Zofię Chyrę-Rolicz. Zwróciła ona uwagę na liczbę prelegentów i przekazane treści w referatach, których wzajemne przenikanie przełożyło się na to, iż założony cel konferencji został osiągnięty. Prelegenci zwrócili szczególną uwagę na genezę form zniewolenia ludzi; rozprzestrzeniania się na świecie obozów pracy i zagłady; organizacji obozów i ich funkcjonowania; roli politycznej oraz gospodarczo – społecznej; umiejętności przetrwania w nich przez osadzonych; formy kar i represji wobec osadzonych; ucieczek – udanych i nieudanych; traumy psychicznej i fizycznej, jaką pozostawił pobyt w obozach; odzwierciedlenia doświadczeń wyniesionych z pobytu w obozach w literaturze pięknej, sztukach plastycznych, dziełach muzycznych; efektywności działań organizacji zajmujących się opieką nad osadzonymi (jeńcami, internowanymi, więźniami). Na koniec prof. Zofia Chyra-Rolicz podziękowała uczestnikom konferencji oraz organizatorom, m.in. dr Maryli Fałdowskiej, dr. Włodzimierzowi Nowakowi, doktorantom Aleksiejowi Pulikowi, Sławomirowi Wierzbickiemu, Damianowi Siebieszukowi.

Maryla Fałdowska

Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Historia publikacji
Jak korzystać z serwisu?
Dział „Aktualności”
W dziale „Aktualności” publikowane są najnowsze informacje o wydarzeniach powiązanych z Muzeum Katyńskim. Kolejne artykuły prezentowane są w kolejności chronologicznej począwszy od najnowszego. Na stronie przedstawione są skróty pięciu ostatnich opublikowanych informacji. Aby przejść do całości artykułu należy kliknąć na zamieszczony pod wstępem do każdego tekstu odnośnik „Czytaj dalej”.

Na dole listy artykułów znajduje się pole nawigacji umożliwiające przejście do kolejnej strony archiwum, a tym samym do starszych publikacji. Aby ułatwić poruszanie się po archiwalnych materiałach, oprócz możliwości przejścia na kolejną stronę poprzez kliknięcie w jej numer, zastosowano nawigację w postaci strzałek. Strzałka pojedyncza „>” przenosi użytkownika do następnej (lub poprzedniej „<“) strony względem tej, na której się aktualnie znajduje, natomiast podwójna „>>” powoduje przejście do ostatniej strony zawierającej najstarszy opublikowany materiał (lub pierwszej „<<“).
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyświetlenie artykułów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać wybraną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na liście zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.

Wyniki wyszukiwania można też zawęzić do wybranego przedziału czasowego. W tym celu należy ustawić zakres dat wybierając określone wartości w polach znajdujących się poniżej obszaru wyszukiwania.

Sekcja „Historia publikacji” umożliwia wyświetlenie artykułów zamieszczonych w archiwum w konkretnych miesiącach danego roku.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi