06 Listopada 2015
Początek listopada w Muzeum Katyńskim
W mijającym tygodniu w Muzeum Katyńskim miały miejsce dwie, ważne dla zespołu pracowników placówki, uroczystości. 2. listopada grupa kustoszy i opiekunów ekspozycji z Muzeum Katyńskiego otrzymała od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. (z siedzibą w Katowicach) odznaczenia – medale „Invictus Gloria” oraz okolicznościowy „List Honorowy” – wystawiony z okazji 25-lecia organizacji.
Medale i „List” - Prezes Stowarzyszenia, Pani Teresa Bracka, wręczyła Profesorowi Zbigniewowi Wawrowi (Dyrektorowi Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie), kierownikowi-kustoszowi Muzeum Katyńskiego – Sławomirowi Z. Frątczakowi oraz twórcy narracji plastycznej wystaw w nowej siedzibie Muzeum – Jerzemu Kalinie. Listem uhonorowani zostali kustosze: dr Ewa Kowalska, Karolina Wesołowska, dr Tomasz Szczepański, Romuald Chagowski, Sebastian Karwat oraz Magda Łubnicka (z Działu Głównego Inwentaryzatora Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie, wieloletni pracownik Muzeum Katyńskiego), a także – Pani Wanda Horoś (opiekunka ekspozycji i seniorka Muzeum Katyńskiego, zatrudniona w placówce od jej zarania, czyli od 1993 r.).

4. listopada miała miejsce pierwsza w dziejach Muzeum Katyńskiego w jego nowej siedzibie w Cytadeli Warszawskiej laudacja monografii pióra profesora Tadeusza Wolszy pt.”To co widziałem przekracza swa grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku.
Praca prof. Wolszy - stanowi próbę ustalenia i opisania losów, wojennych i powojennych, ponad pięćdziesięciu Polaków (m.in. pisarzy, naukowców, fotografów, dziennikarzy, lekarzy, pracowników PCK, robotników zakładów przemysłowych, polskich oficerów w niemieckiej niewoli, przedstawicieli rodzin oficerów zamordowanych w 1940 r., itd.), którzy w 1943 r. z inspiracji i za zgodą Niemców oraz z własnej inicjatywy, często za przyzwoleniem Polskiego Państwa Podziemnego, wyjechali do Smoleńska i Katynia, aby przekonać się o skali sowieckiej zbrodni oraz jej niepodważalnych wykonawcach.
W pracy zostały pomieszczone również niecodzienne historie kilkudziesięciu Polaków, którzy w latach wojny, już po wykonaniu misji w Katyniu, byli ponownie narażeni na represje niemieckie, zaś po wojnie zostali wpisani na listę osób szczególnie niebezpiecznych dla
polskich i sowieckich komunistów. Główny tok narracji dotyczy okresu od 1943 r. do połowy lat 50.
Profesor Tadeusz Wolsza (ur. 1956) studia historyczne i politologiczne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktorat i habilitację uzyskał w Instytucie Historii PAN w Warszawie. W 2007 r. od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odebrał nominację profesorską. Aktualnie pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Historii PAN w Warszawie (m.in. jest redaktorem naczelnym „Dziejów Najnowszych") oraz w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ponadto jest członkiem rad naukowych: „Przeglądu Historyczno-Wojskowego", „Polski 1944/45-1989. Studiów i Materiałów”, „Biuletynu Informacyjnego. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej" i „Świata Idei i Polityki". W 2011 r. Sejm powołał prof. Tadeusza Wolszę na członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Prowadzi badania naukowe dotyczące dziejów polskiej powojennej emigracji w Wielkiej Brytanii, historii powojennego więziennictwa w Polsce do 1956 r., zbrodni katyńskiej, postaw dziennikarzy w kraju i na emigracji oraz historii sportu szachowego. W dorobku naukowym posiada około 230 publikacji naukowych. Ostatnio wydał: Najdorf. Z Warszawy do Buenos Aires (Warszawa 2010), Więzienia stalinowskie w Polsce. System, codzienność, represje (Warszawa 2013) i wspólnie z Andrzejem Zaćmińskim Ludzie listy piszą... Referendum i wybory do Sejmu w korespondencji Polaków (1946-1952) (Bydgoszcz 2013).
Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Historia publikacji
Jak korzystać z serwisu?
Dział „Aktualności”
W dziale „Aktualności” publikowane są najnowsze informacje o wydarzeniach powiązanych z Muzeum Katyńskim. Kolejne artykuły prezentowane są w kolejności chronologicznej począwszy od najnowszego. Na stronie przedstawione są skróty pięciu ostatnich opublikowanych informacji. Aby przejść do całości artykułu należy kliknąć na zamieszczony pod wstępem do każdego tekstu odnośnik „Czytaj dalej”.

Na dole listy artykułów znajduje się pole nawigacji umożliwiające przejście do kolejnej strony archiwum, a tym samym do starszych publikacji. Aby ułatwić poruszanie się po archiwalnych materiałach, oprócz możliwości przejścia na kolejną stronę poprzez kliknięcie w jej numer, zastosowano nawigację w postaci strzałek. Strzałka pojedyncza „>” przenosi użytkownika do następnej (lub poprzedniej „<“) strony względem tej, na której się aktualnie znajduje, natomiast podwójna „>>” powoduje przejście do ostatniej strony zawierającej najstarszy opublikowany materiał (lub pierwszej „<<“).
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyświetlenie artykułów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać wybraną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na liście zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.

Wyniki wyszukiwania można też zawęzić do wybranego przedziału czasowego. W tym celu należy ustawić zakres dat wybierając określone wartości w polach znajdujących się poniżej obszaru wyszukiwania.

Sekcja „Historia publikacji” umożliwia wyświetlenie artykułów zamieszczonych w archiwum w konkretnych miesiącach danego roku.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi