09 Lutego 2015
Święto Służby Więziennej
8 lutego br. kierownik Muzeum Katyńskiego - Oddziału Muzeum Wojska Polskiego, p. Sławomir Frątczak, uczestniczył w Katedrze Polowej Wojska Polskiego – w  uroczystej Mszy św. koncelebrowanej z okazji 96. Rocznicy powołania  Służby Więziennej.
    Eucharystii przewodniczył bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego. Ordynariusz w homilii wyraził wdzięczność funkcjonariuszom za ich trudną pracę na rzecz bezpieczeństwa. Zachęcał funkcjonariuszy do dbania o kształt swych sumień przez lekturę słowa Bożego, przypomniał też o obowiązku głoszenia go przez chrześcijan.
    W homilii bp Guzdek dziękował funkcjonariuszom za ich pracę na rzecz bezpieczeństwa. - Spotykając się na co dzień z ludźmi, którzy dokonali złego wyboru, sami muszą nieustannie troszczyć się o prawe sumienia i wierność prawu. Więcej, powinni zabiegać o wrażliwość swoich serc, aby mimo wszystko dostrzegać w osadzonym lub skazanym bliźniego, któremu trzeba pomóc - powiedział. Podkreślił, że funkcjonariusze na co dzień „spotykają się z agresją, pogardą a nawet nienawiścią”.
    We Mszy św. uczestniczył Cezary Grabarczyk, minister sprawiedliwości, płk Jacek Kitliński, dyrektor generalny Służby Więziennej, szefowie Biur SW, poczty sztandarowe okręgowych inspektoratów oraz ośrodków szkoleniowych SW. Obecna była także kompania reprezentacyjna SW.
    Przypomnijmy, że na mocy zapisu „Ustawy o Służbie Więziennej” z 9.  kwietnia 2010 r. w dzień 8 lutego przypada doroczne Święto Służby Więziennej. Data ta nie jest przypadkowa, albowiem nawiązuje do ogłoszonego przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu (z 8. lutego 1919 r.) w sprawie tymczasowych przepisów więziennych, pierwszego dokumentu regulującego funkcjonowanie więziennictwa w odrodzonej Polsce.
    Służba Więzienna jest formacją mundurową podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Do jej zadań należy prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych, wykonywanie tymczasowego aresztowania, zapewnienie osobom skazanym lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, opieki zdrowotnej i religijnej oraz ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
    Należy wspomnieć, że od 27. stycznia 2012 r.  -  realizując porozumienie w sprawie prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, zapewniających edukację historyczną osób pozbawionych wolności, podpisane 21. listopada 2011 r. między dyrekcją okręgową Służby Więziennej w Warszawie a dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego  -  pracownicy Muzeum Katyńskiego – Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie prowadzili  zajęcia w zakładach karnych w okręgu warszawskim [w siedmiu aresztach śledczych i trzech zakładach karnych, m.in. w Grójcu, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie].
    Według kierownika-kustosza MK - Sławomira Frątczaka, zajęcia o tematyce historycznej [związane przede wszystkim ze zbrodnią katyńską]  w zakładach karnych wydatnie wspomagały proces edukacji osadzonych, przyczyniając
się tym samym do ich resocjalizacji.
    Jednocześnie pragniemy poinformować, iż po dwuletniej przerwie - od marca br. wzmiankowane zajęcia zostaną powtórzone.
Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Historia publikacji
Jak korzystać z serwisu?
Dział „Aktualności”
W dziale „Aktualności” publikowane są najnowsze informacje o wydarzeniach powiązanych z Muzeum Katyńskim. Kolejne artykuły prezentowane są w kolejności chronologicznej począwszy od najnowszego. Na stronie przedstawione są skróty pięciu ostatnich opublikowanych informacji. Aby przejść do całości artykułu należy kliknąć na zamieszczony pod wstępem do każdego tekstu odnośnik „Czytaj dalej”.

Na dole listy artykułów znajduje się pole nawigacji umożliwiające przejście do kolejnej strony archiwum, a tym samym do starszych publikacji. Aby ułatwić poruszanie się po archiwalnych materiałach, oprócz możliwości przejścia na kolejną stronę poprzez kliknięcie w jej numer, zastosowano nawigację w postaci strzałek. Strzałka pojedyncza „>” przenosi użytkownika do następnej (lub poprzedniej „<“) strony względem tej, na której się aktualnie znajduje, natomiast podwójna „>>” powoduje przejście do ostatniej strony zawierającej najstarszy opublikowany materiał (lub pierwszej „<<“).
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyświetlenie artykułów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać wybraną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na liście zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.

Wyniki wyszukiwania można też zawęzić do wybranego przedziału czasowego. W tym celu należy ustawić zakres dat wybierając określone wartości w polach znajdujących się poniżej obszaru wyszukiwania.

Sekcja „Historia publikacji” umożliwia wyświetlenie artykułów zamieszczonych w archiwum w konkretnych miesiącach danego roku.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi