Statystyki bazy multimediów
W bazie multimediów Mediateki Muzeum Katyńskiego znajduje się obecnie:

11126 fotografii

19.83 h materiałów multimedialnych
Wyszukiwarka
Świadectwo Państwowej Odznaki Sportowej nr 6551/1935 dla Henryka Bieńkowskiego - prawo do noszenia państwowej odznaki sportowej klasy drugiej stopnia trzeciego - pieczęć i podpis.
Świadectwo przyynania dn. 30 XI 1932 r. Państwowej Odznaki Sportowej nr 115 Michałowi Sagańskiemu - odznaka klasy trzeciej /bronzowa/ - pieczęć i podpis.
Świadectwo szkolne Jana Kowalskiego ur 16 IV 1911 r. s. Stanisława stwierdzające uczęszczanie w 1918 roku do szkoły powszechnej w Chełmcach - podpis insp. szkolnego
Świadectwo szkolne Michała Sagańskiego ukończenia klasy piątej - podpisy i pieczęcie szkolne, druk jednostronny.
Świadectwo szkolne nr 68/VIII ukończenia Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych należące do Pawła Zawiszy. /pieczęć i podpis Komendanta Szkoły/
Świadectwo szkolne st. przod. PP Stefana Sielawko, stwierdzające wyszkolenie zawodowe w Szkole Oficerskiej Policji Państwowej w Warszawie. /pieczęć i podpis/
Świadectwo Szkoły Aplikacyjnej Korpusu Oficerów Sanitarnych dla por. lek. Kiełczewskiego Kazimierza, ur. 19 I 1894 roku w Nowosiołkach o odbyciu 12- to tygodniowego kursu przeszkolenia wojskowo- lekarskiego i zdania egzaminu, Warszawa 15 IX 1922; podpisy komendanta i Sekretarza Rady Pedagogicznej- pieczęć okrągła.
Świadectwo ślubu Juliana Zbuckiego i Balbiny, zawartego 13 VI 1922r. - podpis i pieczęć proboszcza.
Świadectwo ślubu wydane z ksiąg metrykalnych w /020 - 1922 dla Józefa Adamczyka.
Świadectwo ukończenia Kursu Szkoły Podchorążych w Oficerskiej Szkole Piechoty w Ostrowie Mazowieckim przez kpr. pchor. Wacława Mackiewicza
Świadectwo ukończenia oficerskiego kursu śledczego Józefa Kowalczyk podkom. PP /pieczęć i podpisy/
Świadectwo ukończenia przez Józefa Kowalczyka kursu obrony przeciwgazowej Lidze Obrony Przeciwpowietrznej i Przeciwgazowej oraz przyznaniu mu stopnia kandydata na instruktora.
Świadectwo ukończenia przez kan. Pawła Zawiszę Szkoły Podoficerskiej 21 pułku Artylerii Polowej i nominacji na bombardiera /pieczęć i podpisy/
Świadectwo ukończenia przez kan. Pawła Zawiszę Szkoły Podoficerskiej 21 pułku Artylerii Polowej i nominacji na bombardiera /pieczęć i podpisy/
Świadectwo ukończenia przez podkom. Józefa Kowalczyka kursu kierowców samochodowych. /pieczęć podpisy i zdjęcie/
Świadectwo ukończenia Szkoły Podchorążych Piechoty przez pchor. Wacława Mackiewicza i mianowania do stopnia podporucznika piechoty
Świadectwo ukończenia Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii- tytularny plutonowy Haimann Jan Marian Bronisław, ur. 28 V 1913 w Grzybowie uzyskał tytuł podchorążego rezerwy- Włodzimierz 28 VI 1936. W podpisie Komendant Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii- ppłk Jan Filipowicz- pieczęć.
Świadectwo urodzenia i chrztu Leona Hofmana, Kraszewice, 1. III. 1931.
Świadectwo urodzenia i chrztu Rudolfa Rusina wydane przez Katolicki Urząd Parafialny w Jasienicy.
Świadectwo urodzenia Tadeusza Łuczaka w Piotrkowie 19 VII 1923 r - znaczek opłaty, pieczęć USC
520
Ostatnio dodane materiały multimedialne
Wręczenie medali
Pan Bogusław Stankiewicz w Muzeum Katyńskim
Film ze zbiorów Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Wywiad z ministrem Andrzejem K. Kunertem
Przekazanie książek
Ostatnio dodane zdjęcia
Józef Kronenblum w mundurze WP.
Fotografia st. post. Franciszek Turczyn z dziećmi
Fotografia ślubna ppłk. Mieczysława Ornatowskiego z żoną Wandą.
Fotografia ppłk. Mieczysława Ornatowskiego w towarzystwie dwóch mężczyzn, stoi w środku.
Fotografia ppłk. Mieczysława Ornatowskiego.
Jak korzystać z serwisu?
Nawigacja po multimediach
Sekcja wyszukiwania pozwala na zalezienie materiałów multimedialnych po szukanym słowie kluczowym. Poniżej prezentowane są ostatnio dodane materiały. Przy każdej aktualizacji ze strony Muzeum Zbrodni Katyńskiej danych multimedialnych widoczne są nowo dodane obiekty. Po prawej stronie widoczny jest przewodni materiał multimedialny wraz z jego opisem.
Wyszukiwarka
Aby przeszukać bazę mediów należy wpisać szukaną frazę. Baza mediów jest systematycznie uzupełniana, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie wyników poszukiwania, jeśli nie udało się znaleźć poszukiwanych materiałów za pierwszym razem.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi