Przeszukiwanie zbiorów
Zaświadczenie stwierdzające, że Józef Kowalczyk podkom. I Komisariatu Policji ma prawo noszenia żetonu I Polskiej Policji Państwowej. /pieczęć i podpis komisji/.
Zaświadczenie stwierdzające, że Józef Kowalczyk podkom. I Komisariatu Policji ma prawo noszenia żetonu I Polskiej Policji Państwowej. /pieczęć i podpis komisji/.
Nr inw. MK 1323 A
Zaświadczenie stwierdzające, że pdchor. rez. Tadeusz Łuczak pełnił służbę w 3 szwadronie 1 Pułku Szwoleżerów
Zaświadczenie stwierdzające, że pdchor. rez. Tadeusz Łuczak pełnił służbę w 3 szwadronie 1 Pułku Szwoleżerów
Nr inw. MK 1036 A
Zaświadczenie stwierdzające, że Zygmunt Grekowicz jest studentem Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Zaświadczenie stwierdzające, że Zygmunt Grekowicz jest studentem Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Nr inw. MK 1302 A
Zaświadczenie Urzędu Granicznego Suskowola z dn. 25 I 1912r. stwierdzające, że Stanisław Cybulski jest stałym obywatelem Królestwa Polskiego.
Zaświadczenie Urzędu Granicznego Suskowola z dn. 25 I 1912r. stwierdzające, że Stanisław Cybulski jest stałym obywatelem Królestwa Polskiego.
Nr inw. MK 1221 A
Zaświadczenie Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie z dnia 15 XI 1937.
Zaświadczenie Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie z dnia 15 XI 1937.
Nr inw. MK 476 A
Zaświadczenie wójta Gminy Międzyleś z dnia 17 IX 1919.
Zaświadczenie wójta Gminy Międzyleś z dnia 17 IX 1919.
Nr inw. MK 163 A
Zaświadczenie wydane dn. 20 I 1915 r. przez Kazennaje Połata zezwalające na wyjazd do Warszawy Józefa Kowalczyka.
Zaświadczenie wydane dn. 20 I 1915 r. przez Kazennaje Połata zezwalające na wyjazd do Warszawy Józefa Kowalczyka.
Nr inw. MK 1362 A
Zaświadczenie wydane Marcelemu Szymankiewiczowi przez Komunalną Kasę Oszczędności w Mołodecznie dn. 8 IX 1939r. stwierdzające, że w/w jest Dyrektorem Zarządzającym n/kasy.
Zaświadczenie wydane Marcelemu Szymankiewiczowi przez Komunalną Kasę Oszczędności w Mołodecznie dn. 8 IX 1939r. stwierdzające, że w/w jest Dyrektorem Zarządzającym n/kasy.
Nr inw. MK 634 A
Zaświadczenie wydane Michałowi Franciszkowi Sagańskiemu w Urzędzie Gminnym Dzierzkowice 10 XII 1925r. o zgłoszeniu się i wpisaniu się do spisu poborowych pod nr 117.
Zaświadczenie wydane Michałowi Franciszkowi Sagańskiemu w Urzędzie Gminnym Dzierzkowice 10 XII 1925r. o zgłoszeniu się i wpisaniu się do spisu poborowych pod nr 117.
Nr inw. MK 988 A
Zaświadczenie wydane ppor. rez. Michałowi Sagańskiemu stwierdzające ukończenie w dn. 6 VII - 29 VIII 1931r. ośmiotygodniowego kursu podchorążych w Śremie.
Zaświadczenie wydane ppor. rez. Michałowi Sagańskiemu stwierdzające ukończenie w dn. 6 VII - 29 VIII 1931r. ośmiotygodniowego kursu podchorążych w Śremie.
Nr inw. MK 993 A
Zaświadczenie wydane przez Dowództwo 2 pułku Saperów Kaniowskich z dn. 12 XI 1921 r. stwierdzaZaświadczenie wydane przez Dowództwo 2 pułku Saperów Kaniowskich dn. 12 XI 1921 r. stwierdzające, że ppor. Henrykowi Bieńkowskiemu przysługuje noszenie odznaki za Rozbrojenie i Wypędzenie Niemców z Warszawy.
Zaświadczenie wydane przez Dowództwo 2 pułku Saperów Kaniowskich z dn. 12 XI 1921 r. stwierdzaZaświadczenie wydane przez Dowództwo 2 pułku Saperów Kaniowskich dn. 12 XI 1921 r. stwierdzające, że ppor. Henrykowi Bieńkowskiemu przysługuje noszenie odznaki za Rozbrojenie i Wypędzenie Niemców z Warszawy.
Nr inw. MK 1353 A
Zaświadczenie wydane przez Komendę PP w Łodzi stwierdzające pełnienie służby w I Komisariacie przez post. Józefa Kowalczyka.
Zaświadczenie wydane przez Komendę PP w Łodzi stwierdzające pełnienie służby w I Komisariacie przez post. Józefa Kowalczyka.
Nr inw. MK 1340 A
Zaświadczenie wydane przez Państwową Komendę Uzupełnień w Piotrkowie dla Łuczaka Tadeusza - przebieg służby
Zaświadczenie wydane przez Państwową Komendę Uzupełnień w Piotrkowie dla Łuczaka Tadeusza - przebieg służby
Nr inw. MK 1035 A
Zaświadczenie wydane w zastępstwie legitymacji dla Józefa Szymaniaka przez Komendę PP w Rypinie.
Zaświadczenie wydane w zastępstwie legitymacji dla Józefa Szymaniaka przez Komendę PP w Rypinie.
Nr inw. MK 1278 A
Zaświadczenie Wydziału Arcitektonicznego Komisariatu Rządu w Gdyni z dn. 18 VII 1927r. o pracy architekta Stanisława Garlińskiego.
Zaświadczenie Wydziału Arcitektonicznego Komisariatu Rządu w Gdyni z dn. 18 VII 1927r. o pracy architekta Stanisława Garlińskiego.
Nr inw. MK 1187 A
Wyszukiwarka
Mediateka
Mediateka to zbiór materiałów multimedialnych oraz fotografii Muzeum Katyńskiego
Jak korzystać z serwisu?
Lista eksponatów
Dział „Zbiory” zawiera obszerny zbiór eksponatów znajdujących się w posiadaniu Muzeum Katyńskiego. Wszystkie pozycje ułożone są alfabetycznie. Na jednej stronie wyświetlanych jest piętnaście eksponatów, a pole nawigacji umieszczone na dole witryny pozwala na wygodne poruszanie się po kolejnych fragmentach „ekspozycji”. Kliknięcie w wybrany obiekt przenosi użytkownika do szczegółów danego eksponatu, gdzie znajduje się jego dokładny opis wraz z sygnaturą w archiwum, pochodzeniem, czasem znalezienia oraz dodatkowe fotografie przedmiotu.
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie odnalezienie eksponatów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić elementy zbiorów o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać poszukiwaną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na stronie zostaną wówczas wyświetlone materiały zawierające dane wyrażenie w swojej nazwie lub w opisie.
Numer inwentarzowy
Numer inwentarzowy Muzeum Katyńskiego składa się z:
– z liter MK oznaczających Muzeum Katyńskie,
– z numeru porządkowego,
– z liter oznaczających poszczególne INWENTARZE:
A – archiwalia,
CH – przedmioty wydobyte z dołów śmierci w Charkowie,
K – przedmioty wydobyte z dołów śmierci w Katyniu,
M – przedmioty wydobyte z dołów śmierci w Miednoje,
IC – fotografie zamordowanych (Charków),
IK – fotografie zamordowanych (Katyń),
IM – fotografie zamordowanych (Miednoje),
F – zdjęcia (np. z ekshumacji niemieckiej, współczesnych cmentarzy wojennych).

Wśród eksponatów w Muzeum Katyńskim znajduje się również depozyt Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zaczyna się on od skrótu ROPWiM, dalej numer porządkowy, litera oznaczająca miejsce wydobycia przedmiotów oraz data wydobycia.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi