Przeszukiwanie zbiorów
Zaświadczenie nr 7 Baon Podchor. Rez. Piech. dla plut. pchor. Michała Sagańskiegoo ukończeniu skróconego kursu podchororążych rezerwy piechoty
Zaświadczenie nr 7 Baon Podchor. Rez. Piech. dla plut. pchor. Michała Sagańskiegoo ukończeniu skróconego kursu podchororążych rezerwy piechoty
Nr inw. MK 1001 A
Zaświadczenie/ odpis stwierdzające, że Banaszewski Jan służył w 5 pp leg.
Zaświadczenie/ odpis stwierdzające, że Banaszewski Jan służył w 5 pp leg.
Nr inw. MK 400 A
Zaświadczenie od Dowództwa I Szwadronu dot. plut. Michała Wasilewskiego.
Zaświadczenie od Dowództwa I Szwadronu dot. plut. Michała Wasilewskiego.
Nr inw. MK 1742 A
Zaświadczenie od Oificera Broni 3 Pułku Szwoleżerów dot. plut. Michała Wasilewskiego.
Zaświadczenie od Oificera Broni 3 Pułku Szwoleżerów dot. plut. Michała Wasilewskiego.
Nr inw. MK 1741 A
Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń przez ppor. Michała Sagańskiego w dn. 26 VI-29 VII 1933 r. w 8ppLeg. w Lublinie.
Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń przez ppor. Michała Sagańskiego w dn. 26 VI-29 VII 1933 r. w 8ppLeg. w Lublinie.
Nr inw. MK 1002 A
Zaświadczenie o odbyciu kursu specjalnego przez  Leona Bartnika
Zaświadczenie o odbyciu kursu specjalnego przez Leona Bartnika
Nr inw. MK 1312 A
Zaświadczenie o ranach odniesionych przez Michała Wasilewskiego podczas walk o Mińsk
Zaświadczenie o ranach odniesionych przez Michała Wasilewskiego podczas walk o Mińsk
Nr inw. MK 1748 A
Zaświadczenie o uczestnictwie Michała Sagańskiego w konferencji dla kierownictwa szkół II stopnia w Lublinie 17 I 1937 r. - pieczęć Instruktora Szkolnego w Lublinie, podpisy
Zaświadczenie o uczestnictwie Michała Sagańskiego w konferencji dla kierownictwa szkół II stopnia w Lublinie 17 I 1937 r. - pieczęć Instruktora Szkolnego w Lublinie, podpisy
Nr inw. MK 968 A
Zaświadczenie Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Rudniku n/Sanem z dn. 24 VI 1925r. stwierdzające przyznanie Michałowi Sagańskiemu świadectwa dojrzałości, uprawniającego do pełnienia obowiązków tymczasowego nauczyciela w szkołach powszechnych
Zaświadczenie Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Rudniku n/Sanem z dn. 24 VI 1925r. stwierdzające przyznanie Michałowi Sagańskiemu świadectwa dojrzałości, uprawniającego do pełnienia obowiązków tymczasowego nauczyciela w szkołach powszechnych
Nr inw. MK 969 A
Zaświadczenie Pełnomocnika Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża wydane w Radomiu dn. 28 III 1945 dot. Ludwika Baranowskiego.
Zaświadczenie Pełnomocnika Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża wydane w Radomiu dn. 28 III 1945 dot. Ludwika Baranowskiego.
Nr inw. MK 185 A
Zaświadczenie podpisane przez St. Bułak- Bałachowicz z upoważnieniem pana kpt. Bieńkowskiego Henryka do noszenia Krzyża Waleczności nr 642 Armii gen. Bułak-Bałachowicza.
Zaświadczenie podpisane przez St. Bułak- Bałachowicz z upoważnieniem pana kpt. Bieńkowskiego Henryka do noszenia Krzyża Waleczności nr 642 Armii gen. Bułak-Bałachowicza.
Nr inw. MK 63 A
Zaświadczenie Politechniki Warszawskiej dla Bieńkowskiego Henryka dot. otrzymania obywatelstwa akademickiego.
Zaświadczenie Politechniki Warszawskiej dla Bieńkowskiego Henryka dot. otrzymania obywatelstwa akademickiego.
Nr inw. MK 80 A
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez Aleksandra Potasińskiego kursu policyjnego
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez Aleksandra Potasińskiego kursu policyjnego
Nr inw. MK 1365 A
Zaświadczenie stwierdzające, iż Stanisław Mazur wstąpił do Legionów Polskich w 1914 roku.
Zaświadczenie stwierdzające, iż Stanisław Mazur wstąpił do Legionów Polskich w 1914 roku.
Nr inw. MK 603 A
Zaświadczenie stwierdzające zatrudnienie w charakterze inż. rewidenta p. inż. Jodko Edmunda- Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Katowicach
Zaświadczenie stwierdzające zatrudnienie w charakterze inż. rewidenta p. inż. Jodko Edmunda- Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Katowicach
Nr inw. MK 556 A
Wyszukiwarka
Mediateka
Mediateka to zbiór materiałów multimedialnych oraz fotografii Muzeum Katyńskiego
Jak korzystać z serwisu?
Lista eksponatów
Dział „Zbiory” zawiera obszerny zbiór eksponatów znajdujących się w posiadaniu Muzeum Katyńskiego. Wszystkie pozycje ułożone są alfabetycznie. Na jednej stronie wyświetlanych jest piętnaście eksponatów, a pole nawigacji umieszczone na dole witryny pozwala na wygodne poruszanie się po kolejnych fragmentach „ekspozycji”. Kliknięcie w wybrany obiekt przenosi użytkownika do szczegółów danego eksponatu, gdzie znajduje się jego dokładny opis wraz z sygnaturą w archiwum, pochodzeniem, czasem znalezienia oraz dodatkowe fotografie przedmiotu.
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie odnalezienie eksponatów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić elementy zbiorów o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać poszukiwaną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na stronie zostaną wówczas wyświetlone materiały zawierające dane wyrażenie w swojej nazwie lub w opisie.
Numer inwentarzowy
Numer inwentarzowy Muzeum Katyńskiego składa się z:
– z liter MK oznaczających Muzeum Katyńskie,
– z numeru porządkowego,
– z liter oznaczających poszczególne INWENTARZE:
A – archiwalia,
CH – przedmioty wydobyte z dołów śmierci w Charkowie,
K – przedmioty wydobyte z dołów śmierci w Katyniu,
M – przedmioty wydobyte z dołów śmierci w Miednoje,
IC – fotografie zamordowanych (Charków),
IK – fotografie zamordowanych (Katyń),
IM – fotografie zamordowanych (Miednoje),
F – zdjęcia (np. z ekshumacji niemieckiej, współczesnych cmentarzy wojennych).

Wśród eksponatów w Muzeum Katyńskim znajduje się również depozyt Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zaczyna się on od skrótu ROPWiM, dalej numer porządkowy, litera oznaczająca miejsce wydobycia przedmiotów oraz data wydobycia.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi