Przeszukiwanie zbiorów
Zaświadczenie Dyrekcji Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Nieświeżu.
Zaświadczenie Dyrekcji Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Nieświeżu.
Nr inw. MK 392 A
Zaświadczenie GKBZpNP-IPN z dn. 3 IX 1991 stwierdzające, że Wiktor Krzakowski s. Michała figuruje na wykazie jeńców obozu starobielskiego
Zaświadczenie GKBZpNP-IPN z dn. 3 IX 1991 stwierdzające, że Wiktor Krzakowski s. Michała figuruje na wykazie jeńców obozu starobielskiego
Nr inw. MK 636 A
Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego dla  Michała Sagańskiego, stwierdzające otrzymanie odznaki
Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego dla Michała Sagańskiego, stwierdzające otrzymanie odznaki "za ofiarną pracę" przy przeprowadzeniu powszechnego spisu ludności RP w dniu 9 XII 1931 r. w powiecie janowskim.
Nr inw. MK 974 A
Zaświadczenie II Komisariatu Policji Polskiej w Radomiu z dnia 9 VII 1941 roku dot. Jana Weisło.
Zaświadczenie II Komisariatu Policji Polskiej w Radomiu z dnia 9 VII 1941 roku dot. Jana Weisło.
Nr inw. MK 183 A
Zaświadczenie Jerzego Sieronia b. komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej.
Zaświadczenie Jerzego Sieronia b. komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej.
Nr inw. MK 480 A
Zaświadczenie Komendy Szkoły Podoficerów Zawodowych Piechoty nr 4219/31 z dn. 29 VIII 1931 r. o ukończeniu przez sier. pchor. rez. piech. Aleksandra Karpa Szkoły Podoficerów - Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty.
Zaświadczenie Komendy Szkoły Podoficerów Zawodowych Piechoty nr 4219/31 z dn. 29 VIII 1931 r. o ukończeniu przez sier. pchor. rez. piech. Aleksandra Karpa Szkoły Podoficerów - Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty.
Nr inw. MK 1201 A
Zaświadczenie Nauczycielstwa Polskiego - Oddział Oświatowy w Wilejce stwierdzające, że Stanisław Zimodro był przewodniczącym Wydziału Pedagogicznego w Wilejce od 3 XI 1935r.
Zaświadczenie Nauczycielstwa Polskiego - Oddział Oświatowy w Wilejce stwierdzające, że Stanisław Zimodro był przewodniczącym Wydziału Pedagogicznego w Wilejce od 3 XI 1935r.
Nr inw. MK 706 A
Zaświadczenie Nikodema Grzebieniowskiego o  służbie Michała Wasilewskiego w Korpusie Gen. Dowbora-Muśnickiego
Zaświadczenie Nikodema Grzebieniowskiego o służbie Michała Wasilewskiego w Korpusie Gen. Dowbora-Muśnickiego
Nr inw. MK 1752 A
Zaświadczenie nr 720/ 47 Sądu Biskupiego Łódzkiego z dnia 24 XI 1947 nr 720/47.
Zaświadczenie nr 720/ 47 Sądu Biskupiego Łódzkiego z dnia 24 XI 1947 nr 720/47.
Nr inw. MK 174 A
Zaświadczenie nr 7 Baon Podchor. Rez. Piech. dla plut. pchor. Michała Sagańskiegoo ukończeniu skróconego kursu podchororążych rezerwy piechoty
Zaświadczenie nr 7 Baon Podchor. Rez. Piech. dla plut. pchor. Michała Sagańskiegoo ukończeniu skróconego kursu podchororążych rezerwy piechoty
Nr inw. MK 1001 A
Zaświadczenie/ odpis stwierdzające, że Banaszewski Jan służył w 5 pp leg.
Zaświadczenie/ odpis stwierdzające, że Banaszewski Jan służył w 5 pp leg.
Nr inw. MK 400 A
Zaświadczenie od Dowództwa I Szwadronu dot. plut. Michała Wasilewskiego.
Zaświadczenie od Dowództwa I Szwadronu dot. plut. Michała Wasilewskiego.
Nr inw. MK 1742 A
Zaświadczenie od Oificera Broni 3 Pułku Szwoleżerów dot. plut. Michała Wasilewskiego.
Zaświadczenie od Oificera Broni 3 Pułku Szwoleżerów dot. plut. Michała Wasilewskiego.
Nr inw. MK 1741 A
Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń przez ppor. Michała Sagańskiego w dn. 26 VI-29 VII 1933 r. w 8ppLeg. w Lublinie.
Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń przez ppor. Michała Sagańskiego w dn. 26 VI-29 VII 1933 r. w 8ppLeg. w Lublinie.
Nr inw. MK 1002 A
Zaświadczenie o odbyciu kursu specjalnego przez  Leona Bartnika
Zaświadczenie o odbyciu kursu specjalnego przez Leona Bartnika
Nr inw. MK 1312 A
Wyszukiwarka
Mediateka
Mediateka to zbiór materiałów multimedialnych oraz fotografii Muzeum Katyńskiego
Jak korzystać z serwisu?
Lista eksponatów
Dział „Zbiory” zawiera obszerny zbiór eksponatów znajdujących się w posiadaniu Muzeum Katyńskiego. Wszystkie pozycje ułożone są alfabetycznie. Na jednej stronie wyświetlanych jest piętnaście eksponatów, a pole nawigacji umieszczone na dole witryny pozwala na wygodne poruszanie się po kolejnych fragmentach „ekspozycji”. Kliknięcie w wybrany obiekt przenosi użytkownika do szczegółów danego eksponatu, gdzie znajduje się jego dokładny opis wraz z sygnaturą w archiwum, pochodzeniem, czasem znalezienia oraz dodatkowe fotografie przedmiotu.
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie odnalezienie eksponatów odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić elementy zbiorów o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać poszukiwaną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Na stronie zostaną wówczas wyświetlone materiały zawierające dane wyrażenie w swojej nazwie lub w opisie.
Numer inwentarzowy
Numer inwentarzowy Muzeum Katyńskiego składa się z:
– z liter MK oznaczających Muzeum Katyńskie,
– z numeru porządkowego,
– z liter oznaczających poszczególne INWENTARZE:
A – archiwalia,
CH – przedmioty wydobyte z dołów śmierci w Charkowie,
K – przedmioty wydobyte z dołów śmierci w Katyniu,
M – przedmioty wydobyte z dołów śmierci w Miednoje,
IC – fotografie zamordowanych (Charków),
IK – fotografie zamordowanych (Katyń),
IM – fotografie zamordowanych (Miednoje),
F – zdjęcia (np. z ekshumacji niemieckiej, współczesnych cmentarzy wojennych).

Wśród eksponatów w Muzeum Katyńskim znajduje się również depozyt Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zaczyna się on od skrótu ROPWiM, dalej numer porządkowy, litera oznaczająca miejsce wydobycia przedmiotów oraz data wydobycia.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi