19 IX 1939 r.
19 IX 1939 r.
Rozkaz ludowego komisarza (ministra) spraw wewnętrznych ZSRR Ławrientija Berii o utworzeniu Zarządu NKWD do spraw Jeńców Wojennych, któremu ma podlegać osiem obozów (m.in. w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku). Już następnego dnia do obozów tych wysłano pierwsze transporty więźniów. Łącznie w czasie kampanii wrześniowej do sowieckiej niewoli trafiło ponad 300 000 żołnierzy i oficerów (według przemówienia Mołotowa 2 XI na forum Rady Najwyższej ZSRR), ponad 230 000 żołnierzy, w tym 12 000 oficerów (według „Krasnoj Zwiezdy” z 17 IX 1940), ponad 191 000 żołnierzy i 9 000 oficerów (według danych rządu RP w Londynie z lipca 1941 r.). Według sprawozdań Frontów Białoruskiego i Ukraińskiego do niewoli trafiło ponad 450 000 żołnierzy, w tym ponad 18 000 oficerów, ale według najnowszych ustaleń prof. Czesława Grzelaka – 232-255 000 żołnierzy. Informacja Zarządu NKWD ds. Jeńców Wojennych i Internowanych z 5 XII 1943 r. zawiera liczbę 130 242 jeńców polskich (w obozach sowieckich w latach 1939–1941), z których 8 348 oficerów z obozów Kozielsk, Ostaszków i Starobielsk „przekazano [...] do dyspozycji Zarządów NKWD”.
Wyszukiwarka
Wybierz datę:
OD 
DO 
Jak korzystać z serwisu?
Wybór lat w Kalendarium
Strona Kalendarium Zbrodni Katyńskiej domyślnie przywołuje rok 1939 - na co wskazuje oznaczenie tej daty na linii czasu umieszczonej na górze strony. Poniżej wyświetlone są skróty artykułów dotyczących wydarzeń z wybranego okresu. Aby zmienić przeglądany rok należy na linii czasu zaznaczyć wybraną przez siebie datę. Poruszanie się po kolejnych rocznikach jest możliwe dzięki strzałkom umieszczonym po prawej (późniejsze daty) i lewej (wcześniejsze daty) stronie nawigatora.
Wybór miesięcy
Istnieje możliwość zawężenia przedziału czasowego wyświetlanych informacji do poszczególnych miesięcy wybranego roku. Po prawej stronie linii czasu znajduje się kalendarz, na którym pogrubioną czcionką wyróżnione są miesiące, w których znajdują się opisane wydarzenia. Po kliknięciu na nie, wyświetlone zostaną skróty artykułów poświęconych zdarzeniom z wybranej daty. Aby powrócić do widoku informacji dostępnych dla całego przeglądanego roku, należy kliknąć przycisk „Cały rok” znajdujący się pod linią czasu.
Wyszukiwarka
Znajdująca się po prawej stronie wyszukiwarka pozwala na szybkie wyszukiwanie opisów wydarzeń odnoszących się do wybranych przez użytkownika słów kluczowych. Aby wyświetlić materiały o pożądanej tematyce, należy w polu wyszukiwania wpisać poszukiwaną frazę i kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Zostaną wówczas wyświetlone artykuły zawierające dane wyrażenie.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Muzeum Katyńskie 2012
Administrator serwisu: administrator@muzeumkatynskie.pl
Odwiedź nas na Facebooku: Muzeum Katyńskie
Created by: PrimeBSD & Super-Fi